QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Chuộc tội (Atonement)

‘CHUỘC TỘI (ATONEMENT). Từ ‘sự chuộc tội’ là một trong số ít thuật ngữ thần học về cơ bản xuất xứ từ ngôn ngữ Anglo-Saxon. Từ này có nghĩa là ‘làm thành một’, và chỉ về một tiến… Read More

The Doctrine of Inspiration: Giáo Lý của Thần Cảm (Thánh Linh Hà Hơi)

‘1. Ý niệm về sự thần cảm của Kinh Thánh Sự trình bày của Kinh Thánh Lời tuyên bố mang tính thần học’ -J. I. Packer, New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) /… Read More

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 3

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘Sự lựa chọn thúc đẩy tín hữu nỗ lực sống đạo đức, không hề chấp nhận sự buông tuồng (đc. Êph 5:5) hoặc tự… Read More

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘b. Sự chọn lựa xác quyết cho tín hữu về sự bảo đảm đời đời của mình, và cất đi mọi lý do khiến… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 8

‘Từ ngữ “Ba ngôi” không thấy có trong Kinh Thánh. Đầu tiên từ này được Tertullian dùng vào cuối thế kỷ thứ 2, nhưng không có vị trí chính thức trong ngành thần học của Hội Thánh mãi… Read More

‘Sự Lựa Chọn’ Là Gì?—Part 1

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘Phao-lô tìm thấy trong sự nhận thức của tín hữu về sự chọn lựa của mình một ý nghĩa tôn giáo có ba điểm… Read More