QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Arminians and penal substitution

Grider is an Arminian who is also a scholar. Here’s what he says: ‘A spillover from Calvinism into Arminianism has occurred in recent decades. Thus many Arminians whose theology is not very precise say that Christ paid the… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–14

‘Thêm những nhận định khách quan, thuyết Calvin liên quan đến sự cứu rỗi được biết qua nhóm chữ cái đầu của từ, TULIP: T (Total Depravity) Tuyệt Đối băng hoại: Từng khía cạnh trong con người (VD:… Read More

TULIP & GOSPEL

  I recently came across an interesting suggestion. Read here and see what you think: “So, what is the suggested acronym?  G.O.S.P.E.L.  What better way to make reference to the Doctrines of Grace?  Calvinism, after all, is about the… Read More

About

Một trang web góp phần cho Cơ Đốc Nhân người Việt vui hưởng Đức Chúa Trời và quyền năng cao cả của Ngài (Ê-phê 1:4-5) A place for Vietnamese Christians to enjoy God and his supremacy    … Read More

Sovereign Grace (paper)

Một trang web góp phần cho Cơ Đốc Nhân người Việt vui hưởng Đức Chúa Trời và quyền năng cao cả của Ngài (Ê-phê 1:4-5) A place for Vietnamese Christians to enjoy God and his supremacy    … Read More