QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Mọi sự đều tùy thuộc vào ý chỉ của Chúa: Luther

‘Đức Chúa Trời đã hứa ban ơn cho kẻ khiêm nhường, tức là cho người nào đang than khóc và tuyệt vọng.  ‘Nhưng chẳng có ai chịu hạ mình cho đến khi người đó biết rằng sự cứu… Read More

Cuộc Cải Chánh Của Martin Luther–part 2

Martin Luther (1483-1546) Đến ngày 17 tháng 4 năm 1521 (tại tỉnh Worms ở Đức Quốc): ‘Để mở đầu hội nghị, viên tư pháp của Giáo Hoàng đứng lên chỉ tay vào hơn 20 quyển sách của Martin… Read More

Cuộc Cải Chánh Của Martin Luther–part 1

Martin Luther (1483-1546) ‘Ngày 31.10.1517, tức [500] năm trước, một tu sĩ người Đức tên Martin Luther đã đến gõ cửa nhà thờ Công Giáo La Mã ở Wittenberg. Ông đóng đinh lên cánh cửa đó tấm giấy… Read More

Reformation History: Martin Luther’s Conversion (Spurgeon)–part 3

“The just shall live by faith” (Romans 1:17)   Spurgeon spoke the following about Luther: ‘No sooner did he believe this than he began to live in the sense of being active. A [priest], named Tetzel, was going… Read More

Reformation History: Martin Luther’s Conversion (Spurgeon)–part 2

“The just shall live by faith” (Romans 1:17)   Spurgeon spoke the following about Luther:   ‘I would sum up and illustrate this teaching by mentioning certain incidents of Luther’s life. Upon the great Reformer gospel light broke… Read More

Reformation History: Luther và Calvin–part 1

‘Calvin là sự tương phản thú vị với Luther. Luther được sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng cha của Calvin là một công tố viên. Điều này khiến Calvin trở thành thành viên của tầng lớp… Read More

Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 13

‘1. Sự phản nghịch của chúng ta chống lại Đức Chúa Trời là triệt để ‘Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời thì không có thỏa thích gì trong sự thánh khiết của Ngài, và không… Read More

Cut Satan’s throat with his own sword

‘When the devil tells us we are sinners and therefore damned, we may answer, “Because you say I am a sinner, I will be righteous and saved.” Then the devil will say, “No, you will be damned.” And… Read More

Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12

Chương 3. SỰ BẠI HOẠI HOÀN TOÀN ‘Khi nói về sự bại hoại của loài người, chúng ta ngụ ý về tình trạng tự nhiên của con người khi chưa có bất kỳ ân điển nào mà Đức… Read More

Reformation Day 2022

Real Reformation Reformed theology and coldness of heart Reformation: Why it Matters for Missions A Mindset All Reformed Folks Need The Reformation and Your Church Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas) Mọi sự đều tùy thuộc… Read More