QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Cuộc Cải Chánh Của Martin Luther–part 2

Martin Luther (1483-1546) Đến ngày 17 tháng 4 năm 1521 (tại tỉnh Worms ở Đức Quốc): ‘Để mở đầu hội nghị, viên tư pháp của Giáo Hoàng đứng lên chỉ tay vào hơn 20 quyển sách của Martin… Read More

Cuộc Cải Chánh Của Martin Luther–part 1

Martin Luther (1483-1546) ‘Ngày 31.10.1517, tức [500] năm trước, một tu sĩ người Đức tên Martin Luther đã đến gõ cửa nhà thờ Công Giáo La Mã ở Wittenberg. Ông đóng đinh lên cánh cửa đó tấm giấy… Read More

Reformation History: Martin Luther’s Conversion (Spurgeon)–part 3

“The just shall live by faith” (Romans 1:17)   Spurgeon spoke the following about Luther: ‘No sooner did he believe this than he began to live in the sense of being active. A [priest], named Tetzel, was going… Read More

Reformation History: Martin Luther’s Conversion (Spurgeon)–part 2

“The just shall live by faith” (Romans 1:17)   Spurgeon spoke the following about Luther:   ‘I would sum up and illustrate this teaching by mentioning certain incidents of Luther’s life. Upon the great Reformer gospel light broke… Read More

Reformation History: Luther và Calvin–part 1

‘Calvin là sự tương phản thú vị với Luther. Luther được sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng cha của Calvin là một công tố viên. Điều này khiến Calvin trở thành thành viên của tầng lớp… Read More

Real Reformation

Reformation: Why it Matters for Missions The Protestant Reformation (En and Vn) Was the Reformation a Missionary Movement? Radical Reformation: Anabaptists (B. Hubmaier) The Great Translator: Tyndale and the Reformation A Prayer for the Church in Vietnam: Reformation Follow Up Reformation History: Five Onlys–part… Read More

Một Người Tên Là Martin: Video

“Martin Luther có vị trí rất quan trọng bởi vì ông tái khám phá Phúc âm. Tin mừng mà Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ giải hòa thế giới với chính Ngài….” Bằng Tiếng Việt -V-Reformed… Read More

When are Church-planting pastors most dangerous?

‘In 1 Corinthians 3:5–9, Paul explains that while he planted and Apollos watered, God gave increase to the church. Paul and Apollos were merely servants through whom the Corinthians believed. They were not owners who could claim credit for… Read More

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 2

(Ê-phê-sô 1:15-23) Chúng ta nên nhớ rằng ai tin Chúa thì người âys được Đức Chúa Trời chọn mới tin và vì thế mà một mình duy nhất Đức Chúa Trời được ngợi khen khi một người tin… Read More

Reformation: Why it Matters for Missions

‘The question remains, however, is it possible for Protestants today to be both faithful to the gospel and be in sync with the Vatican?…. While commonalities between Roman Catholics and Protestants do exist and should be celebrated, key… Read More