QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

What is repentance? Ăn Năn Là Gì?

“Sự ăn năn là điều xảy ra khi Đức Chúa Trời đánh thức những người đã chết thuộc linh và cho phép họ ăn năn tội lỗi của họ và đặt đức tin nơi Đấng Christ.” Đọc thêm (GSiV: Grace; Ân… Read More

Trở về từ Xứ Xa, Ông Yuan–part 3

CHƯƠNG MỘT Thế Giới Của Tôi Kết Thúc Angela: Ngày 15 Tháng 5, 1993 ‘Trời Chicago những ngày tháng Năm. Hơi ấm mùa xuân bắt đầu lan tỏa khắp thành phố mà chúng tôi gọi là nhà suốt… Read More

Trở về từ Xứ Xa, Ông Yuan–part 2

MỤC LỤC 1 Thế Giới Của Tôi Kết Thúc 2 Tiết Lộ Bí Mật 3 Kết Thúc Cho Một Khởi Đầu 4 Hai Cuộc Đời Ở Louisville 5 Được Sinh Lại 6 Đừng Cố Thay Đổi Con! 7… Read More

Trở về từ Xứ Xa, Ông Yuan–part 1

‘Christopher Yuan, con trai người nhập cư gốc Hoa, đã phát hiện ra mình khác biệt ngay từ khi còn nhỏ. Anh đã bị hấp dẫn bởi những bạn cùng giới  khác. Khi anh trưởng thành, mẹ anh, bà… Read More

Recent posts of interest–part 10

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 9 None of us grows through pressure Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1 Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese What is repentance? Ăn Năn Là Gì? Ông Sproul bằng tiếng Việt Missionaries don’t need to be perfect Baptist Catechism… Read More

Handling our differences biblically–part 2

‘By relying on the love of God, I am able to see and repent of my prejudices quicker, inhabit complex and challenging relationships with more kindness, be more present and less fearful in conflicts, and grow a heart… Read More

Handling our differences biblically–part 1

‘Paul admonished the young leader, “Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach,… Read More

What is (biblical) Manhood?

‘Manhood is much more than what it shouldn’t be. In Christ, it: not merely lacks cowardice, but possesses courage. not merely lacks bad views of God, but burns with biblical convictions. not merely lacks a domineering spirit, but… Read More

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết Pastor commits adultery Hank and his wife were happily married for… Read More

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 4

Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết Mingle kindness with holiness ‘But aren’t there rules to follow in… Read More