QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Sanctification (Sự nên thánh): Erickson–part 1

‘Sau công việc cứu rỗi kỳ diệu, Đức Chúa Trời tiếp tục quá trình biến đổi để làm cho tín hữu giống như hình ảnh của Đấng Christ. Sự nên thánh là quá trình biệt riêng ra khỏi… Read More

Knowing you are forgiven is foundation of sanctification

“The only way to make men holy is to teach and preach free and full forgiveness through Jesus Christ.  The secret of being holy ourselves is to know and feel that Christ has pardoned our sins.  Peace with… Read More

Sanctification: Affirmations and Denials

When we say we believe in sanctification, what do we mean? What do we believe and reject? The following information from the PCA is helpful.   ‘Article I – Legalism is a Real Problem We affirm that legalism… Read More

Sanctification according to the Philadelphia Confession 1742

Note how this classic confession gives clarity to the teaching of sanctification: Chương 13 ‘1. Những người đã được ở trong Đấng Christ là những người đã được kêu gọi, đã được tái sinh, đã được có một… Read More

Sanctification according to the BF&M 2000

Here’s how one popular confession defines sanctification:   ‘Sanctification is the experience, beginning in regeneration, by which the believer is set apart to God’s purposes, and is enabled to progress toward moral and spiritual maturity through the presence… Read More

Earning versus effort: grace, justification, and sanctification

As Christians, we know we have responsibilities–love God, love one another, care for widows and orphans, forgive our enemies, share the gospel of Christ, make disciples, etc. But even as we put forth effort in the Christian life… Read More

Gospel-Driven Sanctification (Full article)–Part 4

‘Bằng lối suy nghĩ tương tự, lời công bố rằng sự chấp nhận và sự chúc phước của Đức Chúa Trời được dựa hoàn toàn vào công tác của Đấng Christ có thể được thực hiện để có… Read More

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 3

‘Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta được dựa trên công việc của Đấng Christ, chúng ta vẫn có khuynh hướng tự nhiên trôi dạt trở lại quan niệm… Read More

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 2

Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân ‘Dần dần theo thời gian, và từ sự ý thức cần thiết sâu xa, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng dành cho những nười tin Chúa. Cuối… Read More

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 1

Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện ‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân là hoạt động dựa trên nền văn hóa ngày nay. Và chúng ta càng kết… Read More