QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

TULIP: Possible translations in Vietnamese

T: Total Depravity Hoàn Toàn Bại Hoại Sự Băng Hoại Hoàn Toàn/Tuyệt Đối Băng Hoại Đồi Bại Hoại Hoàn Toàn Sự Suy Đồi Toàn Diện Đồi Bại Hoàn Toàn Sự Bại Hoại Hoàn Toàn U: Unconditional Election Sự… Read More

TULIP & GOSPEL

  I recently came across an interesting suggestion. Read here and see what you think: “So, what is the suggested acronym?  G.O.S.P.E.L.  What better way to make reference to the Doctrines of Grace?  Calvinism, after all, is about the… Read More

What guarantees the success of evangelism?

‘This view of the atonement guarantees the success of evangelism. God has a people who will be saved infallibly through the preaching of the Gospel. He has chosen them. Christ has died for them. And the Spirit will… Read More

Vietnamese materials rich with God’s grace

TULIP: Possible translations in Vietnamese Sovereign Grace Materials in Vietnamese Key materials on gospel grace  (GSiV Resource Page)

Năm Luận Điểm–part 10

‘1. Những lẽ thật này khiến tôi đầy lòng kính sợ Đức Chúa Trời và dẫn tôi vào sự sâu nhiệm của việc thờ phượng thật tập trung vào Đức Chúa Trời ‘Tôi còn nhớ, khi đang dạy… Read More

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 9

‘Chúng ta kết thúc chương này với hy vọng và lời cầu xin rằng bạn sẽ đi sâu hơn vào trong ân điển kiên định của Đức Chúa Trời. Nếu bạn suy gẫm lẽ thật này thêm ít… Read More

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 8

Sự kiên trì là một dự án cộng đồng ‘Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để chúng ta chiến đấu đức tin một mình. Chúng ta sẽ chiến đấu cho nhau. Một trong những lời… Read More

Recent posts of interest–part 6

Hopeful in Christ ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 15 Peace Resources in Vietnamese Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 3 Resources for Christian Living Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 5 ‘Giáo Luật… Read More

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 7

Người Đức Chúa Trời chọn không thể bị hư mất ‘Đây là lí do vì sao chúng ta tin vào sự đảm bảo đời đời–ấy là sự đảm bảo cho những người được chọn. Điều này có hàm… Read More

If Calvinism is true…part 3

…Is God Genuine in His Offer of Love? Again, Provisionism [part 1; part 2] asks: If Calvinism is true, then, isn’t God being disingenuous when he tells believers to love all people and share the gospel with all… Read More