QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ân điển, chứ không phải những quy tắc

Grace not rules –Ân Điển của Phúc Âm và Tôn Giáo Chết: Giúp các Hội Thánh tại Việt Nam Thực Hành Ân Điền Mà Không Từ Bỏ Sự Thánh Khiết / Gospel Grace Versus Dead Religion: Helping Vietnamese… Read More

Books and articles of interest (in Vietnamese)

While I cannot recommend all of these resources with the same enthusiasm, they can be helpful. Books: Randy Alcorn, Nguyên Tắc Hánh Khiết (The Purity Principle). Louis Berkhof, Lịch Sử Giáo Lý Cơ Đốc (The History of Christian… Read More

Nguyên Tắc Hánh Khiết (Purity)

Đánh mất điều lẽ ra thuộc về mình Nhận ra lợi ích cá nhân Tình dục có gì ghê gớm nhỉ? Bị nằm trong tầm ngắm và dễ bị hạ gục Cuộc chiến đấu nằm trong tâm trí… Read More

Sự Vâng Phục và Tân Ước—part 4

Obedience and the New Testament ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ (‘Obedience Based Discipleship’) là một phương pháp để trở thành môn đồ nhưng cách này có vấn đề. ‘Vậy thì chúng ta nên nghĩ gì… Read More

Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm

(“Elements of a Christ-Centered Marriage” by Phil Newton) Hôn nhân là việc khó khăn. Hôn nhân không phải là công việc với 40 hoặc 50 giờ mỗi tuần nhưng đó là công việc với 168 giờ trong một… Read More

“Monergism” Là Gì?

What is “Monergism”? ‘Monergism: thuyết duy thần tái sinh. Quan điểm cho rằng Đức Thánh Linh là tác nhân duy nhất tạo nên sự tái sinh trong Cơ Đốc nhân. Thuyết này đối lập với thuyết đồng tác… Read More

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì? Chi tiết: Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân Không Có “Chủ Nghĩa Tin… Read More

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 1

‘Vì vậy, tôi đã học được rằng Cơ Đốc Nhân cần phải nghe phúc âm suốt cả cuộc đời, vì phúc âm đó tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng sự chấp nhận của chúng ta ngày này… Read More

Gospel-Driven Sanctification (Full article)–Part 4

‘Bằng lối suy nghĩ tương tự, lời công bố rằng sự chấp nhận và sự chúc phước của Đức Chúa Trời được dựa hoàn toàn vào công tác của Đấng Christ có thể được thực hiện để có… Read More

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

PDF: J. BRIDGES NÊN THÁNH ĐỘNG LỰC BỞI PHÚC ÂM (GOSPEL-DRIVEN SANCTIFICATION) bởi Jerry Bridges [Tiếng Việt: Ấn bản thứ 2] CÒN HƠN LÀ MỘT CUỐN SÁCH LUẬT LỆ Trong đời sống Cơ Đốc Nhân non trẻ của… Read More