QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Was the Reformation a Missionary Movement?

Some Christians critical of the theology of the magisterial reformers often accuse them of not caring for the lost or evangelism. But is this true according to history? “The Reformers viewed their task as a missionary one: they… Read More

Nhưng Công Tác Truyền Giáo Không Phải Là Sự Cầu Nguyện

‘Do đó, hầu như ta không thể quá nhấn mạnh về vị trí lạ lùng của sự cầu nguyện trong mục đích của Đức Chúa Trời cho thế giới. Nhưng ở đây cần đưa ra lời cảnh báo…. Read More

Spurgeon against the Hyper Calvinists

From the life of the Baptist pastor Charles Spurgeon (1834-1892), Iain Murray makes some key points that reformed people do well to keep in mind and heart: ‘1. “Genuine evangelical Christianity is never of an exclusive spirit….” ‘2. Spurgeon… Read More

Labor On, Spend and Be Spent

“Go, labor on while it is day, The world’s dark night is hastening on. Speed, speed thy work, cast sloth away— It is not thus that souls are won.” -Horatius Bonar (1808-1889), “Go Labor On, Spend and Be… Read More

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–8

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn. Những Hội Thánh không chú trọng đến việc tôn cao vẻ oai nghi và đẹp đẽ của Đức… Read More

‘Hãy Theo Ta’ (‘Follow Me’)

Are you a disciple of Christ? Are you making disciples? ‘What is it going to look like to you to make disciples of all nations? How is that going to transfer into your life, to your dreams, to… Read More

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–7

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn.’   -John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.  … Read More

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—6

‘Tôi không bào chữa cho việc làm giảm giá trị của công tác truyền giáo, nhưng đang bênh vực cho việc tán dương Chúa. Khi ngọn lửa của sự thờ phượng bùng cháy với sức nóng về giá… Read More

To the Ends of the Earth

“Does a belief in sovereign grace stymie missions and evangelism? If that belief is rightly understood and rightly applied, the answer is an emphatic no….” -Jason K. Allen, President, Midwestern Baptist Theological Seminary and College   Too often… Read More

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–4

‘Nhưng sự thờ phượng cũng là chất kích thích của công tác truyền giáo. Lòng yêu Chúa và khát khao thờ phượng Ngài đặt trước lời mời ra đi rao giảng Tin Lành. Bạn không thể tán dương… Read More