Is “Being Slain in the Spirit” biblical?

Hiện Tượng “Chết Ngất Trong Thánh Linh” Có Được Kinh Thánh Hậu Thuẫn Hay Không?

‘Sự nhận xét của tôi là trào lưu “Nguồn Phước Toronto” … – nơi phát tích, phát nguyên của các hiện tượng “Tiếng Cười Thánh” và “Chết Ngất Trong Thánh Linh” – phản ánh một cách tinh vi nhưng hết sức nghiêm trọng về một sự tách rời khỏi “đạo lành”, tức giáo lý Kinh Thánh chân chính. Như chúng ta sẽ nhận xét thấy trong phần sau đây, Lời Kinh Thánh đã bị làm ngơ, bóp méo, và thay thế bằng các giáo lý xa lạ, những sự giảng dạy không bình thường dựa theo một sự “khải thị” ngoại Kinh Thánh. Trào lưu này đã dẫn đến một sự tiếp nhận thiếu phê phán về một loại thần học hiện sinh vốn đã thỏa hiệp với các giá trị thế tục. Dưới chiêu bài “Sự Tác Động Của Đức Chúa Trời”, đã có một sự biến dạng khỏi đức tin truyền thống theo Kinh Thánh vốn đã từng được những người Tin Lành nhận thức và theo đuổi để rồi lạc hướng vào lĩnh vực tôn sùng (cultic) và tà dị (heretical).

‘Hiện tượng “Ngã Ngữa Về Phía Sau” … là một hiện tượng đã đạt được một sự phổ biến chưa từng thấy giữa vòng các Hội Thánh ngày nay. Tuy nhiên, đó là một hiện tượng không hề có lấy được một sự hậu thuẫn Kinh Thánh nào cả. Thật ra, nếu như nó không gây hại quá nặng nề cho Hội Thánh thì hiện tượng này cũng chỉ đáng cho chúng ta cười rồi quên đi mà thôi. Thế nhưng, vì có khá nhiều Cơ Đốc Nhân hiếu kỳ đối với các biểu hiện kỳ quặc này, và họ muốn biết liệu có cơ sở Kinh Thánh nào cho các sự thực hành này hay không, cho nên cần phải có một sự phân tích thỏa đáng để tìm thấy câu trả lời, và đồng thời cũng nêu lên một sự cảnh báo nữa.’ 

-ĐNT

Đọc thêm

(Sự xác quyết niềm tin bằng Tiếng Việt)