Những Nguyên Tắc Trong Hôn Nhân Có Đấng Christ Là Trung Tâm

(“Elements of a Christ-Centered Marriage” by Phil Newton)

Hôn nhân là việc khó khăn. Hôn nhân không phải là công việc với 40 hoặc 50 giờ mỗi tuần nhưng đó là công việc với 168 giờ trong một tuần, 365 ngày trong một năm và “chỉ có sự chết mới phân rẽ chúng ta”. Trong hôn nhân không có bất cứ kỳ nghĩ, ngày nghĩ nào cả. Nhưng hôn nhân là công việc khó khăn không có nghĩa đó là sự bất hạnh, sự phiền muộn hay là sự lao khổ. Hôn nhân là việc khó khăn mang ý nghĩa về sự đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến từng chi tiết trong mối quan hệ vợ chồng. Chúng ta học được điều đó qua sự phục vụ quên mình cho người vợ hoặc người chồng của chúng ta và chúng ta phải đảm bảo những nguyên tắc cần thiết trong hôn nhân, để có thể xây dựng, củng cố và cải thiện mối quan hệ vợ chồng.

Nhưng có một số người không muốn xây dựng mối quan hệ sau hôn nhân. Họ thốt ra lời thề hứa của họ như là lời chúc may mắn hay là sự gượng ép. Họ không chú ý đến những điều mà họ cần phải làm trong cuộc sống hôn nhân để nó phản chiếu hình ảnh của Chúa Giê-xu và cô dâu của Ngài trong Ê-phê-sô đoạn 5. Chúng ta có thể nói rằng, sứ đồ Phao-lô miêu tả mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu với hội thánh và là cô dâu của Ngài, Phao-lô đan xen câu chuyện này vào để hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta về hôn nhân. Những gì Phao-lô để lại cho chúng ta là hôn nhân không phải về bạn cũng không phải theo ý riêng của bạn mà là Chúa Giê-xu Christ, danh Ngài được tôn cao bởi người nam và người nữ bất toàn nhưng đã được mua chuộc bởi huyết báu của Ngài, được Đức Chúa Thánh Linh cư ngụ và là những môn đồ của Đấng Christ chung sống với nhau.

Cuộc sống hôn nhân phải như thế nào? Chúng ta cùng suy gẫm về 9 nguyên tắc của hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm.

  1. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm đòi hỏi sự tận hiến cho Chúa. Hay nói cách khác, đôi vợ chồng có thể lập gia đình, và cật lực để xây dựng mối quan hệ của họ, họ học cách phục vụ lẫn nhau, và kết thúc với mối quan hệ khá tốt. Nhưng đó không phải là hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm. Tên của Đấng Christ là tính từ trong từ (Christ-centered) trong tiếng anh, từ này có thể định nghĩa và giúp cho từ trung tâm (centered) trở nên có năng lực. Chúng ta có thể nói rằng Đấng Christ là “Mặt Trời” còn người chồng và người vợ là quỹ đạo. Toàn bộ vũ trụ của họ tìm thấy sự tồn tại và mục đích của mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Trên thực tế, nó có nghĩa là người vợ và người chồng tìm kiếm sự tăng trưởng cùng nhau trong đường lối của Cơ-đốc-nhân. Họ giúp đỡ để cùng vượt qua những lúc khó khăn, lúc căng thẳng trong việc nuôi nấng con cái, việc làm, trường học hay những lộn xộn trong gia đình. Họ thực sự hành động giống như sắt mài nhọn sắt cùng nhau.
  2. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm được nhìn thấy qua sự phục vụ lẫn nhau. Không ai có thể bày tỏ hình ảnh sống động về sự phục vụ hơn Chúa Giê-xu, Ngài biết chắc rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể và sẽ quay về với Đức Chúa Trời qua thập tự giá và phần mộ nhưng Ngài đã cúi xuống và rửa chân cho các Sứ đồ trước khi Ngài thiết lập lễ Tiệc thánh (Giăng 13). Chúng ta không ngạc nhiên khi Phi-e-rơ phản đối, Phi-e-rơ cảm thấy không xứng đáng khi bàn chân dơ bẩn của mình được chính Đức Chúa Giê-xu rửa, nhưng Đức Chúa Giê-xu đã tiếp tục rửa chân cho Phi-e-rơ. Hôn nhân là nơi kiểm chứng và phản ảnh về gương phục vụ của Đấng Christ. Ích kỷ, lười biếng và sự thờ ơ giết chết hôn nhân. Khiêm nhường phục vụ là chứng cứ của tình yêu thật cho người phối ngẫu của mình.
  3. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự khiêm nhường, Chúa Giê-xu phán rằng “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường;” (Ma-thi-ơ 11:29). Khiêm nhường sống một đời sống hướng về thập tự giá. Thay vì ôm lấy tất cả mọi thứ để làm thỏa mãn ước muốn của mình, khiêm nhường hướng đến lợi ích của người phối ngẫu, luôn luôn lắng nghe thay vì cắt ngang cuộc đối thoại, tìm cơ hội để phục vụ và nhanh chóng đi đến quyết định tha thứ khi bị xúc phạm hay tổn thương.
  4. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm là nơi thực hành sự tha thứ. Hai con người tội lỗi, được kết hợp trong hôn nhân, dù cho họ đã được cứu nhưng có những thời điểm từ lời nói, thái độ, hành động, sự im lặng và những cái nhìn làm người khác khó chịu. Nếu sự bực tức được phép mưng mủ, hôn nhân không thể được duy trì. Chúng ta được dạy phải có sự tử tế, hiền lành và lòng vị tha trong thân thể Đấng Christ và những điều này là cần thiết biết bao trong hôn nhân (Ê-phê-sô 4:32)!
  5. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm thì sống trong tình yêu hy sinh. Đó là kiểu mẫu mà Chúa Giê-xu đã thiết lập khi Ngài phó chính mình Ngài cho Hội thánh bởi sự chết của Ngài (Ê-phê-sô 5:25). Nó không chỉ đơn thuần là vấn đề hy sinh cho người vợ của mình. Một số người sẵn sàng chết cho người vợ của họ nhưng lại không sống hết mình với vợ. Tình yêu hy sinh hướng đến những gì tốt nhất cho người phối ngẫu của mình. Tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu nhằm dâng trình hội thánh cho chính mình Ngài “đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài” (Ê-phê-sô 5:27). Hãy đi và làm như vậy.
  6. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm luôn luôn giao thông với nhau. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh sự thông công với Đấng Christ và với người xung quanh (I Giăng 1:3). Thông công và chia sẻ liên quan đến sự giao thông. Sự giao thông đòi hỏi hai người nói và hai người nghe kết ước trong cuộc sống vợ chồng. Chúng ta hãy đối diện với nó, phần lớn người nam thất bại thảm hại trong sự giao thông như thể có gì đó thiếu nam tính nếu họ nói dịu dàng, đằm thắm với vợ họ. Một người đàn ông đích thực, là người phải học cách biết lắng nghe và giao tiếp với vợ anh ta và xây dựng mối thông công, giao thông ngọt ngào. Hỡi những chàng trai, hãy hành động như những người đàn ông đích thực.
  7. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm tăng trưởng trong sự mật thiết. Chẳng phải là chúng ta có mối tương giao mật thiết với Đấng Christ sao? Chúng ta đang tìm kiếm sự lớn lên trong ân điển và trong sự hiểu biết của Giê-xu Christ. Lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Ê-phê-sô là họ sẽ lớn lên trong sự mật thiết với Giê-xu (Ê-phê-sô 5:14-19). Đức Chúa Trời chỉ ban sự quan hệ vợ chồng mật thiết trong hôn nhân (Sáng Thế ký 2:24; Hê-bơ-rơ 13:4). Chúa sẽ được tôn cao khi chúng ta phục vụ lẫn nhau, nhưng Chúa Giê-xu sẽ được tôn cao không kém khi chúng ta lớn lên trong sự thân mật và gần gũi trong đời sống hôn nhân.
  8. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm thì cùng sống với sự hy vọng trong Đấng Christ. Thay vì chúng ta tập trung mọi thứ cho trẻ em, nhà cửa, xe cộ, sự nghiệp, các kỳ nghỉ và tài khoản ngân hàng thì chúng ta hãy buộc mình vào Đấng Christ với sự hy vọng, chăm xem Ngài và lời hứa của Ngài. Chúng ta có thể thất vọng với đời sống của con cái chúng ta, sự mất việc hay sự ít ỏi của tài khoản ngân hàng. Nhưng trong Ngài chúng ta không có thất vọng và sự hổ thẹn nào (Rô-ma 10:11; I Giăng 3:3). Sự hy vọng trong Ngài gìn giữ chúng ta trong thời gian thử thách nhất. Chúa có những ý định và Ngài sẽ phô bày sự huyền nhiệm đó cho chúng ta “Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” (Cô-lô-se 1:24-27). Cùng với nhau, vợ chồng học cách nuôi sự hy vọng trong Đấng Christ hơn là những gì tạm bợ của cuộc sống này.
  9. Hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm có sự kết ước với hội thánh. Nếu Đấng Christ chịu chết để cứu hội thánh (Công Vụ 20:28) và Đấng Christ là tâm điểm của hôn nhân thì chúng ta không thể xem hội thánh như là ngoài lề trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần hội thánh, hội thánh có trách nhiệm nuôi dưỡng, hiệp một chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta phục vụ lẫn nhau, phát triển những ân tứ thuộc linh và chức vụ, cùng nhau thờ phượng và học hỏi cách sống hy sinh cho nhau, nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về đời sống và sự tin kính, chuẩn bị chúng ta cho ngày gặp Đấng Christ. Chúng ta cũng biết hội thánh đề cao hôn nhân là một phần trong hoạch định đời đời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh không nói rằng Chúa Giê-xu chết cho hôn nhân) vì vậy chúng ta là người vợ và người chồng phải kết ước với hội thánh – với thân thể Đấng Christ.

Bạn có thể thêm một vài nguyên tắc vào trong hôn nhân có Đấng Christ là trung tâm, 9 nguyên tắc mà tôi đã đề cập không xảy ra trong nháy mắt. Chúng đòi hỏi sự thực hành cật lực, sống trong phúc âm, nhờ cậy Đức Thánh Linh và ước muốn được tôn cao danh Chúa trong mọi sự đặc biệt là trong hôn nhân. Hãy tìm kiếm và dầm thấm sự thỏa lòng trong hôn nhân bởi Đấng Christ làm trung tâm của hôn nhân bạn.

This article was originally published on September 9, 2016 (click here) at Founders.org and is re-published here by permission of the editors.

For more articles by this author, go to

http://www.founders.org

www.godssovereigntyinvietnam.com

Return to main GSiV Resources page

(Hãy xem: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm bởi Jerry Bridges [Gospel-Driven Sanctification])