QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Missionaries: Focus Less on Technique

‘The great need is for missionaries to focus less on technique or the latest missiological trend, and rely more on the ability to adapt and grow and share our faith while overcoming obstacles in a cross-cultural environment. This comes only from experience and maturity.’

Read the whole thing here

(GSiV:

Miller: Success, Failure, and Grace;

Church Growth, Planning, and Multiplication;

Starting Churches: Making Disciples; Missions and Evangelism; Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?)

Garrison and Church Planting Movements

‘Garrison tells a story of a brother who led a CPM in China and was committed to a minimum of two hours daily in prayer. I don’t agree with everything in the CPM model–nor am I going to prescribe a certain amount of time gospel workers must spend in prayer each day. Nonetheless, it’s evident that the Lord loves to mightily answer the prayers of his people.’

‘There’s much that we can learn from Garrison’s book. Unfortunately, many of its key arguments are built on weak exegesis, eisegesis, and logical fallacies. I could boil down my main concern to a few simple questions: Is our goal biblical fidelity or speed?’

Read the whole thing here

(GSiV:

Miller: Success, Failure, and Grace;

Church Growth, Planning, and Multiplication;

Starting Churches: Making Disciples;

Analysis of T4T;

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?; Rapid)

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 9

“What is a Healthy Church?”

Chương 9: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Chứng Đạo

‘Như vậy, chúng ta đã mô tả những Hội thánh khỏe mạnh khi được biểu thị bởi sự giảng giải kinh, thần học Thánh Kinh, và một sự hiểu biết dựa trên Kinh Thánh về Phúc âm và sự biến cải. Điều đó nghĩa là khi các Hội thánh không dạy Kinh Thánh và giáo lý đúng đắn thì họ sẽ trở nên suy yếu.

‘Một Hội thánh suy yếu trông như thế nào?’

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV:Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)

numbers can distract us

‘However, impressive numbers can distract us from the reality that the work needed to carry the gospel to the least reached peoples and places will take long, slow, patient work.’

‘Jesus is coming quickly and the need is urgent.  However, the motive of urgency by itself can become far too man-centered…The fuel for faithful and enduring gospel proclamation is not the urgent need of man but the exceeding worthiness and glory of God.’

‘For the missionary, success is not tied to speed or results but faithfulness to God and his Word.’

Read the whole thing here

(GSiV:

Miller: Success, Failure, and Grace;

Church Growth, Planning, and Multiplication;

Starting Churches: Making Disciples;

Analysis of T4T;

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?; Rapid)

Chín Dấu Hiệu của Một Hội Thánh Khỏe Mạnh

Mark Dever’s, Nine Marks of a Healthy Church (Crossway Books), 2001

Giảng Giải KinhPreachingRao giảng trong sự giải thích
Thần Học Kinh ThánhBiblical TheologyThần học Kinh thánh
Tin Lành Cứu RỗiThe GospelMột sự hiểu biết Kinh Thánh về tin lành
Sự Biến CảiConversionMột sự hiểu biết Kinh Thánh về sự cải đạo
Truyền GiáoEvangelismMột sự hiểu biết Kinh Thánh về truyền giáo
Tư Cách Thành Viên Hội ThánhMembershipMột sự hiểu biết Kinh Thánh về tư cách thành viên của hội thánh
Kỷ Luật Hội ThánhDisciplineMột sự hiểu biết Kinh Thánh về kỷ luật trong hội thánh
Môn Đồ Hóa Trong Hội ThánhDiscipleshipMột sự hiểu biết Kinh Thánh về môn đệ hoá và tăng trưởng
Lãnh Đạo Hội ThánhLeadershipMột sự hiểu biết Kinh Thánh về lãnh đạo trong hội thánh

Read more here & here & here

(GSiV: Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?; Tin Lành Là Gì?; GSiV Resource Page)

Missions: Success, faithfulness, rapid, deception

‘Let’s be honest: faithfulness is not the first synonym that springs to mind when we hear the word success.

‘Over the past 20 years, a proliferation of new missionary methods has shifted the definition of missionary success. Increasingly, I meet missionaries for whom success seems to be one thing: a rapid movement of exponential, numerical growth in converts or gatherings. These aren’t just folks trying to take a shortcut—many are unwittingly on a different road altogether. Other missionaries may aim to obey God through faithful evangelism, serious discipleship, and patient church planting. Yet these “movement missionaries” tend to look down on such small goals.’

-Andy Johnson

Read more here

 (GSiV:

Expecting Rapid?

Debate about methods of church planting and discipling

Unreached People Groups and Overemphasis on Speed

A Plea for Gospel Sanity in Missions

Dangerous Desire for Church Growth,

Miller: Success, Failure, and Grace,

Church Growth, Planning, and Multiplication,

Starting Churches: Making Disciples,

Analysis of T4T,

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?,

Rapid)

Weak Missionaries?

 • ‘My value as a servant of God is not based on my output or accomplishments. Rather, I find my security, refreshment, and fruitfulness when I depend on Christ.’
 • ‘God is not impressed with how many churches I’ve planted or how regularly I send out prayer letters. My status before God is not dependent on the number of people I’ve discipled or the consistency of my devotions. But abiding in Christ is a relationship of loving obedience. He simply desires that I do what he commands me today.’

-Brian Pate

Read the whole thing here

(GSiV: “Success” and Missions: G. Aylward;

Missionaries and Difficult Plodding; Expecting Rapid?

; Missions and Evangelism)

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert

NỘI DUNG

 1. Tìm Kiếm Tin Lành Trong Kinh Thánh
 2. Đức Chúa Trời Là Đấng Tạo Hóa Công Bình
 3. Con Người Tội Lỗi
 4. Chúa Jesus Christ Đấng Cứu Rỗi
 5. Đáp Ứng – Đức Tin Và Ăn Năn
 6. Vương Quốc
 7. Giữ Vững Thập Tự Giá Ở Trung Tâm
 8. Quyền Năng Của Tin lành

Lời Tri Ân Đặc Biệt

Kinh Thánh Phụ Lục

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel? (Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)

Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui của Ông Piper (audio)

 • Chương 1: Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo Qua Sự Thờ Phượng
 • Chương 2: Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo Qua Sự Cầu Nguyện
 • Chương 3: Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo Qua Sự Chịu Khổ
 • Chương 4: Uy Quyền Tối Thượng Của Đấng Christ Như Trọng Tâm Điểm Có Ý Thức Của Tất Cả Niềm Tin Cứu Rỗi
 • Chương 5: Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời Giữa Vòng “Tất Cả Mọi Dân Tộc”
 • Chương 6: Niềm Say Mê Chiêm Ngưỡng Uy Quyền Tối Cao Của Đức Chúa Trời Và Lòng Trắc Ẩn Đối Với Linh Hồn Con Người Jonathan Edwards….
 • Chương 7: Tính Đơn Sơ Nơi Bề Trong Và Tự Do Bên Ngoài Của Sự Thờ Phượng Trên Khắp Thế Giới

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui: Uy Quyền Tối Thượng của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo (Let the Nations Be Glad: The Supremacy of God in Missions).

Hãy nghe ở đây

 (GSiV: Missions and Evangelism;

Prayer)

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–9

‘Có thể người ta bị chi phối không chú ý đến Chúa khi hầu việc Ngài. Giống như Ma-thê, chúng ta phớt lờ điều cần kíp và sớm bắt đầu thể hiện một Đức Chúa Trời bận rộn và bực dọc như chúng ta. A. W. Tozer cảnh báo chúng ta về điều này:

 • “Chung ta thường bày tỏ Đức Chúa Trời như một Đấng bận rộn, hăm hở, có khi Ngài là một người Cha nản lòng đang vội vã tìm kiếm người giúp đỡ để thực hiện chương trình yêu thương của Ngài hầu đêm sự bình an và sự cứu rỗi cho nhân loại… Có rất nhiều lời kêu gọi giáo sĩ được đưa ra dựa vào việc Đức Chúa Trời Toàn Năng đang nản lòng này.” ’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 9-10.

(GSiV: Prayer ; Missions and Evangelism; Piper)

Debate about methods of church planting and discipling

Within recent days there’s been more discussion of the legitimacy of CPM (Church Planting Movements) and DMM (Disciple Making Movements), etc. The question is, Are these systems biblical tools that a missionary can (should?) use? Many see serious problems with the theology and methodology of CPM/DMM.

Thanks to Radius International, watch the debate here between the two views.

(GSiV:

Unreached People Groups and Overemphasis on Speed

A Plea for Gospel Sanity in Missions

Dangerous Desire for Church Growth,

Miller: Success, Failure, and Grace,

Church Growth, Planning, and Multiplication,

Starting Churches: Making Disciples,

Analysis of T4T,

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?)