QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

“Legalism” là gì?—part 4

What is legalism?

‘Ngày nay, những người tin theo chủ nghĩa luật pháp thường phạm sai lầm khi đòi hỏi người khác phải làm theo một cách tuyệt đối những gì họ đã giải thích từ Kinh Thánh theo cách riêng của họ và phải làm mọi điều đúng theo truyền thống của họ. Ví dụ, có nhiều người cho rằng việc một ai đó có được đời sống thuộc linh thì phải tuyệt đối tránh thuốc lá, thức uống có cồn, ca hát, nhảy múa, phim ảnh, v.v…. Nhưng sự thật thì việc tránh những điều này không đảm bảo được thuộc linh cho họ.

‘Sứ đồ Phao-lô cảnh báo chúng ta về chủ nghĩa luật pháp trong Cô-lô-se 2:20-23: “Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh (nguyên tắc) của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ: “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ” khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt.” Những người theo chủ nghĩa luật pháp thường hay tỏ ra sự công chính và sự thiêng liêng của họ, nhưng rút cục thì những người này lại thất bại trong việc làm trọn mục đích của Chúa bởi vì những điều đó chỉ là sự phô diễn ra bên ngoài mà không phải là sự thay đổi bên trong.’

‘Many legalistic believers today make the error of demanding unqualified adherence to their own biblical interpretations and even to their own traditions. For example, there are those who feel that to be spiritual one must simply avoid tobacco, alcoholic beverages, dancing, movies, etc. The truth is that avoiding these things is no guarantee of spirituality.

‘The apostle Paul warns us of legalism in Colossians 2:20-23: “Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belonged to it, do you submit to its rules: ‘Do not handle! Do not taste! Do not touch!’? These are all destined to perish with use, because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence.” Legalists may appear to be righteous and spiritual, but legalism ultimately fails to accomplish God’s purposes because it is an outward performance instead of an inward change.’

Read more. Đọc thêm.

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?

Kinh Thánh nói gì về môn đồ hóa?

Xem thêm:

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

“Legalism” là gì?—part 3

What is legalism?

David Platt đã nói / David Platt has said:

‘Theo chủ nghĩa duy luật là sống với ý niệm chúng ta có thể tìm kiếm được ân điển, sự tha thứ, và sự vui lòng của Đức Chúa Trời bằng những việc làm của cá nhân mình….

  • ‘Legalism is living as if you can earn the grace and forgiveness and pleasure of God with your personal performance….

‘Tôi xin đưa ra cho quý vị hai hình ảnh để minh họa cách suy nghĩ hai hình ảnh để minh họa cách suy nghĩ này đã thâm nhập vào đời sống chúng ta như thế nào. Tôi xin đưa ra hai hình ảnh ở đây. Hãy cùng tưởng tượng với tôi.

  • ‘Let me give you an example of how this thinking creeps in. Let me give you two scenarios. Imagine this with me. Two scenarios.

‘Hình ảnh thứ nhất: Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên và quý vị thức dậy ngay lập tức vì biết mình cần có thì giờ tĩnh nguyện. Vì vậy quý vị ra khỏi giường và dành một ít thời gian để cầu nguyện, một ít thời gian để đọc kinh thánh. Một ngày mới bắt đầu thật suôn sẻ. Từ đó quý vị đi làm. Dường như ở bất cứ nơi nào quý vị đến mọi thứ đều đã được lên kế hoạch. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời thật rõ ràng trên đời sống quý vị. Mọi thứ thật suôn sẻ. Quý vị đang đồng đi với Ngài, sống trong mối tương giao với Ngài, và rồi đến cuối ngày, trên đường về, quý vị có cơ hội chia sẽ về Chúa cho một người kia. Đó là hình ảnh thứ nhất.

  • ‘Scenario One. Your alarm clock goes off in the morning and you wake up immediately because you know you have got quiet time ahead of you. And so you get out of bed and you go and you spend some time in prayer and you spend some time in the Word and things are going good from the very beginning of your day. You are off to work from there. It seems like everywhere you go you have got things planned out. The presence of God is so real in your life. Things are going well. You are walking with Him, living in communion with Him, and you get to the end of your day and on your way home, you have the opportunity to share the gospel with somebody else. That is Scenario Number 1.

‘Hình ảnh thứ hai: Buổi sáng chuông báo thức vang lên và quý vị bấm nút im lặng hết sáu hay bảy lần gì đó. Ngủ lại, ngủ nữa, ngủ mãi cho đến khi quý vị không còn đủ thì giờ tĩnh nguyện nữa. Quý vị thức dậy, vội vã chuẩn bị để đi làm, và mọi thứ dường như không hề có trật tự. Chẳn có điều gì diễn ra đúng theo ý muốn. Quý vị trải qua một ngày không có điều gì được lên kế hoạch cả, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời dường như ở khắp nơi  ngoại trừ cuộc đời của quý vị vào thời điểm đó. Ngài thậm chí dường như còn không ở gần đó. Quý vị luôn phải nổ lực tối đa để hoàn thành mọi việc. Vào cuối ngày quý vị hoàn toàn kiệt sức. Một số người trong quý vị đã từng sống như thế trong tuần này. Cuối cùng một ngày cũng trôi qua. Trên đường về nhà, quý vị cũng có cơ hội để chia sẽ Phúc Âm cho một người kia.

  • ‘Scenario Two. The alarm clock goes off in the morning and you hit it about 6 or 7 times. Snooze, snooze, snooze until there is not a chance you are having a quiet time, the morning is anything but quiet for you. You get up, rush, get ready, and you are off to work and everything is disorganized. Nothing is working out the way it was supposed to. You are going throughout your day and you don’t have anything planned and the presence of God seems anywhere but near your life at this point. It is nowhere close. You are running through trying to get things done. Finally you get to the end of an exhaustive day. Some of you have been there this week. You get to the end. You get to the end of your day and you head home and on your way home you have opportunity to share the gospel with someone.

‘Với hai hình ảnh đó, đây là câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho quý vị. Trong trường hợp nào Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý vị để dẫn đưa người đó đến với Ngài? Hầu hết chúng ta đều sẽ nói “tất nhiên là trường hợp thứ nhất”. Nhưng tại sao chúng ta lại suy nghĩ như vậy? Đây là lời giải thích cho suy nghĩ đó. Là bởi vì chúng ta thật sự tin rằng Đức Chúa Trời ban phước cho mình dựa trên các việc làm của chúng ta trong ngày.

  • ‘Now with those two scenarios, here is the question that I want to ask you. In which of these scenarios do you think God is more likely to bless you in leading that person to Christ? Our tendency is, the majority of us would say, “Definitely the first scenario.” But why do we even think that? Here is why we even think that. Because we really believe that God is blessing our lives [that it] is somehow based on our performance during the day.

‘Tại sao Đức Chúa Trời lại ban phước ở đây nhiều hơn ở kia? Câu trả lời của chúng ta có thể là bởi vì ở đây tôi bước đi với Ngài. Ở kia tôi cảm thấy không xứng đáng. Tối đã làm với Ngài suốt cả ngày. [Tôi đã phớt lờ Ngài cả ngày.] Tôi đã không ở đúng vị trí thuộc linh để chuẩn bị sẵn sàng, nên chắc Ngài sẽ không sử dụng tôi nhiều như những lúc khác. Chúng ta đang khám phá lẽ thật ẩn giấu trong cốt lõi của Cơ Đốc Giáo. Chúng ta phải gạt bỏ suy nghĩ ràng Đức Chúa Trời ban phước dựa trên việc làm của chúng ta. Không hề như vậy, Đức Chúa Trời ban phước không hề dựa trên việc làm của chúng ta. Đức Chúa Trời ban phước trong cả hai trường hợp dựa trên ân điển của Ngài và không gì khác hơn. Không dựa trên những gì chúng ta dâng lên cho Ngài. Điểm chính yếu của Cơ Đốc Giáo là: Những gì tốt nhất chúng ta đem dâng lên Ngài là vẫn chưa tốt đủ.’

  • ‘Why would God be more likely to bless here than there? And our answer might be because over here, I was walking with Him. Over here, I just wouldn’t feel worthy. I have ignored Him all day. I wouldn’t be where I need to be spiritually in order to be ready for that, so He probably wouldn’t use me as much. That is uncovering the hidden truth at the core of our We have got to weed out this idea that God’s blessing is based on our performance. It is not. It is not based on our performance. God’s blessing in either one of these scenarios is based on His grace and nothing else. It is not based on what you and I have to bring to the table. The whole point of Christianity is the best that we bring to the table, is still not good enough.’

-‘Sống Trong Đấng Christ,’ trg. 9-11 (2007). By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net (http://www.radical.net/files/uploads/Abide_TS1_VIE.pdf). / ‘Abide: The Disciple’s Identity: Part 1: You in Christ,’ Matthew 11:28-30, pages 4-5 (2007). By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net (http://www.radical.net/files/uploads/ABIDE_TS1_Web.pdf).

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?

Kinh Thánh nói gì về môn đồ hóa? Xem thêm:

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Does your job feel like salvation by works?—part 3

‘The good news of the gospel is not only that we don’t work for our salvation, but also that we don’t strive for God’s acceptance in our daily work. All of it has been accomplished in Christ.’

– Hunter Powell

Read the whole article here

(GSiV: Success, Failure, and Grace)

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

“Legalism” là gì?—part 2

What is legalism?

David Platt đã nói:

‘Quý vị sẽ không bao giờ có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng những gì mình làm. Quý vị không bao giờ có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng những gì mình làm đâu. Theo chủ nghĩa duy luật là sống với ý niệm chúng ta có thể tìm kiếm được ân điển, sự tha thứ, và sự vui lòng của Đức Chúa Trời bằng những việc làm của cá nhân mình. Tư tưởng này không chỉ là cái bẫy cho một số ít người ngã vào. Tôi nghĩ chính chúng ta vẫn thường mắc phải bẫy đó. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ sa ngã vào đó….’

-‘Sống Trong Đấng Christ,’ trg. 9-11 (2007). By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net (http://www.radical.net/files/uploads/Abide_TS1_VIE.pdf).

 

David Platt has said:

‘You will never be able to please God with what you do. You will never, ever, be able to please God with what you do! Legalism is living as if you can earn the grace and forgiveness and pleasure of God with your personal performance. Legalism is not just the trap that a few people fall into. I think we fall into it all the time. I think we are all tempted to fall into it….’

-‘Abide: The Disciple’s Identity: Part 1: You in Christ,’ Matthew 11:28-30, pages 4-5 (2007). By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net (http://www.radical.net/files/uploads/ABIDE_TS1_Web.pdf).

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?

Kinh Thánh nói gì về môn đồ hóa?

Xem thêm:

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Does your job feel like salvation by works?—part 2

‘Instead of believing God accepts us as we are, we often think we can put him in our debt, forcing him to reward us for our labors. We’ve turned the Creator of the universe into senior management always on the lookout for the next Employee of the Week.’

– Hunter Powell

Read the whole article here

(GSiV: Success, Failure, and Grace)

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

“Legalism” là gì?—part 1

What is legalism?

‘Legalism—chủ nghĩa luật pháp. Mối quan hệ hay hệ thống đạo đức với thước đo là sự tuân giữ luật pháp, thường là mang tính hình thức. Sự vâng phục thường được coi là công trạng đáng được khen ngợi.’

-Sổ tay Thuật Ngữ Thần Học Anh-Việt (Ấn bản thứ 2)

[Not to be confused with “Fa-Jia” in Chinese philosophy, traced to Han Fei (280–236 BC)]

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?

Kinh Thánh nói gì về môn đồ hóa?

Xem thêm:

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Does your job feel like salvation by works?—part 1

‘The Lord does not judge us by our daily work ledgers. No doubt—as these verses state—there are houses to build, cities to oversee, and work to do. But there is a vain way of working that only leads to fretting.’

– Hunter Powell

Read the whole article here

(GSiV: Success, Failure, and Grace)

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

10 Things About the Life of John Calvin

Since there are so many misunderstandings about this great theologian, here are a few things to ponder.

·       ‘(1) Calvin was born on July 10, 1509, at Noyon in Northeastern France. Unlike Luther, Calvin

·       ‘(2) At the age of 13-14 he attended the University of Paris where he came under the influence of….

·       ‘(3) Some place his conversion as late as 1534 and others as early as 1527-28. Unlike Luther, his….

·       ‘(4) Calvin did not at first desire a break with Rome, but envisioned a purification of the church ….

·       ‘(5) Calvin was influenced by friends and colleagues to break completely with Rome, which he….

·       ‘(6) Calvin returned to Paris in 1536 to settle some old financial matters. He decided to go from….

·       ‘(7) Upon arriving in Geneva, he began to lecture on the Pauline epistles, wrote a constitution for….

·       ‘(8) Calvin often said he didn’t care what a wife looked like as long as she was of a Christian….

·       ‘(9) Once again under pressure from Farel, Calvin returned to Geneva in 1541 and ministered….

·       ‘(10) Calvin’s physical afflictions read like a medical journal. He suffered from painful stomach….’

-Sam Storms, read complete article here.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV

Luther, Calvin, Farel, Reformation & Chỉ Duy Nhất 5 ‘Onlys,’ 5 ‘Solas’ &

Calvin on Election and Predestination)

White: Free will?

Scripture is always our ultimate authority, but God’s people can also give us valuable insight.

  • ‘Who cares if the will is “free” when the nature that provides it with the desires upon which it acts is corrupt and evil?’

-James White, The Potter’s Freedom, p. 284

(Các Đoạn 39-42, 48-49 GSiV: Xem chi tiết)

(Free will / ý chí tự do: Xem chi tiết) (Election / sự lựa chọn: Xem Chi Tiết)

(Also ‘decisional regeneration,’ ‘decisionism’ ‘decisionalism’ / ‘sự tái sinh bằng quyết định’)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 4

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 3: Để loài người có thể được đem tới và tin nhận Ngài, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhân từ, sai các sứ đồ của Ngài tới, nhờ đó con người có thể ăn năn và đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ đã bị đóng đinh “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào (Rô-ma 10:14-15)?

Điều 4: Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trần những ai không chịu tin đến Phúc Âm này. Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Phúc Âm này mà nắm giữ lấy cứu Chúa Giê-xu bằng một đức tin sống và chân thật thì Ngài sẽ giải cứu người ấy khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và khỏi sự hư mất và ban cho người ấy được sự sống đời đời.

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

at GSiV)