QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Hopeful in Christ

‘You are sovereign, engaged, and trustworthy… whether we’re talking about the promotion that didn’t happen, or the car wreck that did; the bad cells that came back [from the doctor], or our prodigal that hasn’t (yet), job-related challenges or soul-sapping relationships. You’ve given us more than sufficient reasons to have hope–even to overflow with hope.

-Scotty Smith, Heavenward: TGC

Read the whole thing here

(GSiV:Ray Ortlund; Jerry Bridges; Scotty Smith)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 15

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 15: Điều đặc biệt nhằm minh họa và khuyến cáo cho chúng ta về ân điển đời đời và nhưng không của sự lựa chọn là lời chứng bày tỏ qua Thánh kinh rằng:Không phải tất cả mọi người, mà chỉ một số thôi đã được sự lụa chọn bởi điều luật đời đời của Ngài, trong lúc những người khác thì bị bỏ qua.Bởi quyền năng tối thượng, ý muốn tốt lành, công bình và không ai thấu hiểu được của Chúa, Ngài đã quyết định để cho một số người phải chịu nỗi khổ mà chính họ đã cố tình đâm mình vào.Ngài không ban cho họ đức tin cứu chuộc và ân điển ăn năn nhưng đã cho phép họ, theo sự phán xét công bình của Ngài, đi theo đường lối riêng của mình; để cuối cùng, hầu bày tỏ sự công bình, Chúa kết án và trừng phạt họ đời đời, không phải chỉ vì sự vô tín của họ, nhưng còn vì tất cả những tội lỗi khác của họ nữa.Và đây là luật về sự vứt bỏ, luật nầy không hề khiến Đức Chúa Trời trở thành tác giả của tội lỗi. (Chỉ mới nghĩ như thế cũng là phạm thượng rồi), nhưng công bố Ngài là một Quan Án công bình đáng sợ không ai hiểu nỗi, và Ngài cũng là Đấng báo trả tội lỗi nữa.

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng; Một Người Tên Là Martin: Video; Piper at GSiV)

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 5

CHƯƠNG 3: CON NGƯỜI TỘI LỖI

‘Hôm trước, tôi vừa trả tiền phạt vì đỗ xe không đúng vị trí. Thật dễ dàng. Tôi xem phiếu phạt, lật sáng bên kia, đánh dấu vào ô “Tôi đã nhận tội,” điền vào một tấm séc $ 35 gửi cho Cục Quản Lý Giao Thông Đô Thị, bỏ vào trong phong bì và gửi nó đi.

‘Tôi là một tên tội phạm bị kết án.

‘Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó, mặc dù tôi đã đánh dấu vào ô nhận tội, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả. Tôi không bị mất ngủ khi mà mình đã làm sai luật. Tôi không cảm thấy cần phải xin ai tha thứ, và bây giờ, khi tôi nghĩ về điều đó, tôi thấy hơi đắng vì tiền phạt lần này nhiều hơn 10 đô-la so với lần trước.

Tại sao tôi không cảm thấy tồi tệ về việc vi phạm pháp luật? Tôi cho là như vậy bởi vì, khi bạn vi phạm quy định đỗ xe, chuyện đó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng và cũng không có gì ghê gớm. Vâng, tôi chắc chắn lần sau sẽ trả trước nhiều tiền hơn cho phí đỗ xe, nhưng lương tâm của tôi không hề bị cắn rứt.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 14

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 14: Vì Giáo Điều về sự lựa lựa chọn thiên thượng vô cùng khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã được công bố bởi các Tiên Tri, bởi chính Đức Chúa Giê-xu Christ và bởi các Sứ Đồ, cũng như đã được bày tỏ rõ ràng trong Cựu Ước và Tân Ước; nên Giáo Luật này phải vẫn được phát hành đúng lúc và đúng chỗ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi mà Giáo Luật được đặt biệt viết ra cho. Miễn là công việc này phải được thực hiện cách kính cẩn,trong tinh thần kín đáo và mộ đạo, vì vinh hiển của danh Chí Thánh của Đức Chúa Trời, và để mang lại sức sống cùng an ủi dân sự của Ngài, mà không cố gắn một cách vô ích, để tìm tòi những phương cách bí nhiệm của Đấng Chí Cao (Công-vụ 20:27; Rô-ma 11:33-34; 12:3; Hê-bơ-rơ 6:17-18).

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

; Một Người Tên Là Martin: Video; Piper at GSiV)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 7

Người Đức Chúa Trời chọn không thể bị hư mất

‘Đây là lí do vì sao chúng ta tin vào sự đảm bảo đời đời–ấy là sự đảm bảo cho những người được chọn. Điều này có hàm ý rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động trong chúng ta để những người được chọn cho sự cứu rỗi đời đời sẽ được Ngài giúp kiên trì cho đến cuối cùng và làm trọn những yêu cầu của nếp sống mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 75.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; TULIP)

If Calvinism is true…part 1

…Is God Genuine in His Offer of Love?

Leighton Flowers, a proponent of Provisionism, has said something like “If Calvinism is true, then, isn’t God being disingenuous in his telling believers to love all people and share the gospel with all people? Why would God ask his children to be more loving than he is?”[1] So, Provisionist proponents might invoke the Good Samaritan story to support this idea (as John Cranman did).[2] If God doesn’t want us walking past the broken down and poor but wants us to help them, to love them–so the Provisionist reasoning goes–isn’t that what God would be doing if unconditional election were true?

Let’s look closely at this objection along with Romans 9:14 and 19.

  • Objection from Provisionists: “Why would God ask his children to be more loving than he is?”
  • Objection in Rom 9:14: “Is there injustice on God’s part?”
  • Objection in Rom 9:19: “Why does he still find fault? For who can resist His will?”

The Provisionist objection is theoretical and not taught in Scripture, not raised as a correct question by a biblical author but is similar to objections Paul deals with in Romans 9. The two objections Paul addresses are forms of unbelief that his readers had raised or would raise. Likewise, the Provisionist objection finds fault with God in a similar way of reasoning that the two other objections do, and thus, is another form of a doubt-filled question like those raised in Romans 9.

__

[1] Leighton Flowers debating Chris Date on Unbelievable (premierchristianradio.com), April 6, 2019.

[2] John Cranman debating James White on Unbelievable (premierchristianradio.com), May 18, 2019.

-GSiV

(GSiV: Election; Unconditional election; Salvation; Evangelism and Calvinism; TULIP)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 6

‘Trong 1 Côr 15:1-2 Phao-lô cho thấy tính cần thiết của sự kiên trì: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.” Cụm từ “miễn là anh em giữ lấy” cho thấy có một khởi đầu sai trật trong đời sống Cơ Đốc. Chúa Jê-sus đã kể ẩn dụ về các loại đất nhằm cảnh báo chống lại những khởi đầu sai trật này:

  • “Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.”’ (Ma-thi 13:20-22)

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 70.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 4

CHƯƠNG 2: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TẠO HÓA CÔNG BÌNH

‘Hãy để tôi giới thiệu bạn với chúa trời. (Lưu ý chữ thường)

‘Bạn có thể muốn hạ giọng xuống một chút trước khi chúng ta đi vào. Có thể là lúc này ông ấy đang ngủ. Bạn biết đấy, ông ấy đã già và không hiểu nhiều về thế giới hiện đại này. Thời hoàng kim của ông ấy – thời mà ông ta cứ hay nhắc đến – là cách đây rất lâu rồi, trước khi hầu hết chúng ta được sinh ra. Đó là khi người ta còn quan tâm đến những gì ông ấy nghĩ về mọi thứ và coi ông ấy là khá quan trọng đối với cuộc sống của họ.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel? (Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)

Revisiting Jerry Bridges’ article (Vietnamese 3rd edition)

Mr. Bridges’ works are almost always worth reading and quoting, even if we’ve quoted the same article here already. Check it out, with some improvements:

‘CÒN HƠN LÀ MỘT CUỐN SÁCH LUẬT LỆ

Trong đời sống Cơ Đốc Nhân non trẻ của tôi, tôi nghe có người nói, “Kinh Thánh được ban cho không để gia tăng kiến ​​thức của bạn, nhưng để hướng dẫn cho bạn cách hành xử trong cuộc sống.” Sau đó, tôi nhận ra rằng lời tuyên bố này là nỗ lực hết mức nhằm tối giản nhận thức về Kinh Thánh và lại là sự giải thích sai lầm nhất. Trước hết Kinh Thánh là sứ điệp về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su Christ, trong đó mọi điều Kinh Thánh ghi lại trước khi thập tự giá chỉ về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tất cả mọi điều sau khi Ngài hi sinh trên thập tự giá – bao gồm sự nên thánh của chúng ta – đều khởi nguồn từ sự cứu chuộc ấy.

‘Tuy nhiên, có một yếu tố chính xác trong lời tuyên bố này, và Đức Thánh Linh đã sử dụng nó để giúp tôi thấy rằng Kinh Thánh không phải chỉ dùng để đọc để làm tăng thêm kiến ​​thức. Thật vậy, chúng ta phải vâng phục Kinh Thánh và áp dụng một cách thực tế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Như Gia-cơ đã nói, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).’

-Jerry Bridges, “Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm” (Hay: Sự Nên Thánh Do Phúc Âm Thúc Đẩy)

Read full article here

 (GSiV: Jerry Bridges; Resources; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6)

What is the gospel?

Below are just a few good points that a wise man makes clear in his article on the good news:

‘… God’s wonderful message to mankind.

‘… the Apostle Paul explains what is “of first importance” within the biblical message:

Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. (1 Cor. 15:1-4)

‘… the gospel announces God’s grace in Christ for the undeserving. ‘

‘The gospel is the good news from God, first, that “Christ died for our sins.”. Jesus, dying as our substitute, absorbed into Himself all the wrath of God against the real moral guilt of His people.

‘Second, the gospel says, “he was buried,”….’

‘Third, the gospel says, “he was raised on the third day.”’

-Ray Ortlund

Read the whole thing here

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert; Ray Ortlund)

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 3

CHƯƠNG 1: TÌM KIẾM TIN LÀNH TRONG KINH THÁNH

‘Bạn có biết rằng các hệ thống định vị GPS đang gây ra sự tàn phá tại các thị trấn trên khắp Hoa Kỳ? Đặc biệt là trường hợp ở các thị trấn nhỏ. Đối với những người sống ở các thành phố lớn, hệ thống này là cứu cánh. Cắm GPS vào, nhập địa chỉ và bạn có thể tham gia cuộc đua. Không còn những con đường bị đi lố, không còn những lần rẽ sai – chỉ cần bạn, chiếc xe, GPS của bạn và ting ting! Đã đến nơi!’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 5

‘Cơ Đốc nhân yêu mến Đức Chúa Trời. Ngài là Của Báu vĩ đại của chúng ta, và không gì có thể sánh với Ngài. Một trong những giáo lý vấn đáp (catechisms) chính dạy rằng, “Đức Chúa Trời là một Thần Linh, vô hạn, đời đời, và bất biến, trong bản thể Ngài, là sự khôn ngoan, quyền năng, thánh khiết, công lý, nhơn lành, và chân lý.” Đây là Đấng chúng ta yêu mến. Chúng ta yêu toàn cảnh bức tranh về sự hoàn hảo của Ngài. Nhận biết Ngài, được Ngài yêu thương và trở nên giống như Ngài là mục tiêu tìm kiếm của linh hồn chúng ta. Ngài là “sự vui mừng quá đỗi của chúng ta” (Thi Thiên 43:4).’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 5.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)