QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ân điển, chứ không phải những quy tắc

Grace not rules -What is legalism in the Bible? (English and Tiếng Việt) part 1 (definition from theological dictionary) part 2 (definition from David Platt/Radical) part 3 (two scenarios–case studies–from David Platt/Radical) part 4 (clarity from article at… Read More

Nguyên Tắc Hánh Khiết (Purity)

Đánh mất điều lẽ ra thuộc về mình Nhận ra lợi ích cá nhân Tình dục có gì ghê gớm nhỉ? Bị nằm trong tầm ngắm và dễ bị hạ gục Cuộc chiến đấu nằm trong tâm trí… Read More