Nguyên Tắc Hánh Khiết (Purity)

 1. Đánh mất điều lẽ ra thuộc về mình
 2. Nhận ra lợi ích cá nhân
 3. Tình dục có gì ghê gớm nhỉ?
 4. Bị nằm trong tầm ngắm và dễ bị hạ gục
 5. Cuộc chiến đấu nằm trong tâm trí của bạn
 6. Sách lược khôn ngoan
 7. Hành động triệt để
 8. Hướng dẫn cho người độc thân
 9. Hướng dẫn cho vợ chồng và phụ huynh
 10. Xưng tội, khai trình và đếm giá phải trả
 11. Cuộc chiến mà ta có thể giành thắng lợi

-Randy Alcorn, Nguyên Tắc Hánh Khiết (The Purity Principle)

[GSiV: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm bởi Jerry Bridges (Gospel-Driven Sanctification)]