QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Tin Lành không chỉ đơn thuần là “bảo hiểm thiên đàng”

‘Khi chúng ta chia sẻ Phúc âm ở Việt Nam, hãy nhớ rằng đa số mọi người đều không nghĩ đến thiên đàng và địa ngục. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều làm tất cả những gì có thể để sống xót qua ngày. Trong khi thiên đàng và địa ngục cần được đề cập đến trong việc truyền giáo, thì hy vọng, noeefm vui và bình an hiện tại có thể là dấu hiệu cho của một đời sống được phục hòa với Đấng Tạo Hóa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta trình bày một thông điệp về sự khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc bất tận – những điều nầy sẽ che khuất thông điệp lớn hơn về sự sống ở trong Đức Chúa Trời — nhưng mà để nói rằng Tin Lành của chúng ta không chỉ đơn thuần là “bảo hiểm thiên đàng”.’

Đọc thêm

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

 Phúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt))

Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese)

Đừng lãng phí cuộc đời

‘Giấc mơ Mỹ khiến mọi người phải lao mình vào đủ loại trò tiêu khiển vô vị, cuộc sống phải thật thành công, tiện nghi và vui vẻ mới là đỉnh cao. Nhưng ý định của Đức Chúa Trời dành cho loài người còn cao xa hơn thế nữa.

‘Trong quyển sách bán chạy nhất nầy, tác giả John Piper đã hết lòng nài xin thế hệ tiếp theo đừng sống lãng phí, ông kêu gọi chúng ta phải mạo hiểm và hy sinh cho một điều còn lại đến đời đời — đó là đam mê sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để tôn cao Ngài trong mọi khía cạnh đời sống của chúng ta.’

Buy here

(GSiV: Piper;

ElliffGSiV Resource Page)

E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available

John Piper

Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points: Towards a Deeper Experience of God’s Grace, 2013).

Click here.

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 5

Công tác bên trong của Đức Chúa Trời

‘Lời Chúa dạy rằng Thánh Linh là Đấng thực hiện công tác thánh hoá này (kết quả của việc chúng ta được cứu rỗi và được giải cứu khỏi tội lỗi mỗi ngày), không phải qua những ấn tượng hay “những tiếng nói” trực tiếp trong lòng, nhưng qua việc hành động trong tâm trí và tấm lòng của ngừoi đo. Ngài thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta bằng cách “hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13).’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.13.

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical?Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”Elliff)

Two Books on Missions

No Shortcut to Success: A Manifesto for Modern Missions by Matt Rhodes [February 15, 2022].

  • “Trendy new missions strategies are a dime a dozen, promising missionaries monumental results in record time. These strategies report explosive movements of people turning to Christ, but their claims are often dubious and they do little to ensure the health of believers or churches that remain. How can churches and missionaries address the urgent need to reach unreached people without falling for quick fixes?”

Missions by the Book: How Theology and Missions Walk Together by Chad Vegas and Alex Kocman [January 1, 2022]. (Amazon ebook)

  • “Across the church, there is a rift between theology and missions. Bad theology produces bad missions, and bad missions fuels bad theology.

    “We wrongly think that we must choose between making a global impact and thinking deeply about the things of God. But the relationship between theology and missions is symbiotic—one cannot exist without the other. They walk hand-in-hand.”

(GSiV: Missions and EvangelismNot Rapid)

No Free Will: Bondage

‘In Romans 3:19, Paul declares that every mouth is to be shut tight because no one may argue against God’s judgment of them; for there is nothing in anyone that God can praise—not even a will that is free to turn to Him. If someone says, “I do have a little ability of my own to turn to God,” that must mean he thinks there is something in him that God must praise and not condemn. His mouth is not shut! But this contradicts Scripture.’

-Martin Luther, The Bondage of the Will: A Modern English Abridgment, p. 7

(GSiV: Mọi sự đều tùy thuộc vào ý chỉ của Chúa: LutherLuther, Calvin, Farel, Reformation; Traditionalism/Provisionism;

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas)Một Người Tên Là Martin: Video)

The Southgate Fellowship on Contextualisation

The Anthropological and Missiological Context 

SECTION 85 

85a) We affirm that God-given, God-ordained methods are effective both for bringing an ‘aroma of life’ and an ‘aroma of death’.

85b) We deny that humanly prescribed methods have any ultimate effectiveness of their own.

85c) We deny that the Bible contains any kind of elusive, mysterious or secret interpretive formula, such as a ‘skeleton key’ or ‘golden key’ exemplified by the ‘person of peace’, or ‘fourth (4th) soil persons’.

85d) We deny that any culture contains an elusive but inherently redemptive and ‘salvific key’, exemplified by ‘redemptive analogy thinking’.

Read the whole thing here

(GSiV: Rapid)

Tôi giao-phó anh em cho Đức Chúa Trời

 “Bây giờ, tôi giao-phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao-phó cho Đấng có thể gây-dựng, và ban gia-tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.” Công-vụ 20:32 VIE1925   “Bây giờ tôi phó thác anh chị em cho Ðức Chúa Trời và cho Ðạo của ân sủng Ngài, là Ðạo có thể gây dựng anh chị em và ban cho anh chị em cơ nghiệp giữa mọi người được thánh hóa.” Công 20:32 BD2011  

(GSiV: GraceMore Resources)