QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc

‘Năm chuyện ngắn trong sách nhỏ này mô tả những xung khắc có thật, nghiêm trọng tới mức chia rẽ Hội Thánh hoặc dẫn tới kiện tụng giữa anh chị em Cơ Đốc. Những xung khắc này bao gồm những vấn đề thông thường trong cuộc sống hằng ngày: tranh chấp với chủ, bất đồng về cách dạy con, tranh giành gia tài, không chịu trả công cho một anh chị em tín hữu, và những bất đồng giáo lý.

‘Những tình huống này tuy đơn giản nhưng có thể nhanh chóng trở thành những xung khắc nặng nề khiến các bên liên quan không thể tự giải quyết được. Vậy nên chúng ta phải sớm dàn xếp, và phương cách tốt nhất là ứng dụng tinh thần của Thánh Kinh để tái lập không khí hòa thuận trong nhà Chúa. Như bạn sẽ thấy trong các câu chuyện này, tiến trình này bao gồm ba loại hành động.’

-Ken Sande and Ted Kober, Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc [adapted from The Peacemaker]

(GSiV: Grace not Rules; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert

 Chúa Jesus là ai?

Bạn Nghĩ Gì?

‘Bạn nghĩ về Chúa Jesus là ai?

‘Có lẽ bạn chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nhiều về câu hỏi này. Theo một nghĩa nào đó thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Xét cho cùng, chúng ta đang nói về một người được sinh ra trong thế kỷ thứ nhất trong một gia đình thợ mộc người Do Thái. Ngài không đứng đầu một đảng phái chính trị, không cai trị bất kỳ quốc gia nào, không chỉ hủy bất kỳ đội quân nào. Ngài thậm chí còn chưa bao giờ gặp một hoàng đế La Mã. Thay vào đó, trong ba năm rưỡi, người đàn ông này chỉ đơn giản là dạy dỗ mọi người về đạo đức và tâm linh, Ngài đọc và giải thích Kinh Thánh Do Thái cho người Do Thái, và nếu những nhân chứng về Ngài đáng tin, thì Ngài cũng đã làm một số việc khá là phi thường. Nhưng rồi, Chúa Jesus cũng phải chịu sự cai trị bất công của bậc cầm quyền trong thời của mình, và không lâu sau khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá bởi một trong những thống đốc La Mã–một viên quan cáp cao có quyền lực thực sự.

‘Trên hết, tất cả những điều này đã xây ra khoảng hai nghìn năm trước đây. Vậy tại sao chúng ta vẫn nói về Ngài? Tại sao chúng ta luôn bắt gặp nhân vật Jesus này?’

-Greg Gilbert, Chúa Jesus Là Ai?, Viet version 2019), tr. 10.

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?)

Who needs grace most?

‘All of us need grace, the saint as well as the sinner. The most conscientious, dutiful, hardworking Christian needs God’s grace as much as the most dissolute, hard-living sinner. All of us need the same grace. The sinner doesn’t need more grace than the saint, nor does the immature and undisciplined believer need more than the godly, zealous missionary. We all need the same amount because the “currency” of our good works is debased and worthless before God.’

-Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 7 / Monday

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

Earning vs effort: grace, justification, and sanctification;

Jerry Bridges)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 8

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 7

Không phải tất cả mọi sự được trình bày trong Kinh Thánh đều luôn luôn tự rõ nghĩa và dễ hiểu đối với tất cả mọi người; nhưng những gì cần được biết, tin, và tuân thủ cho sự cứu rỗi đều được làm cho rõ hơn trong các nơi khác trong Kinh Thánh hầu cho cả người có trình độ học vấn cao lẫn người có trình độ học vấn thấp vẫn có thể đạt được một sự hiểu biết đầy đủ và thỏa đáng nếu như họ biết áp dụng cách phải lẽ các nguyên tắc quan sát, thông giải, và áp dụng Kinh Thánh căn bản.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Anxiety meets prayer

What are we to do when we feel anxious, then we pray but continue to be anxious? In a recent article Robinson gives some biblical clarity for these issues:

1. The Command not to Be Anxious

2. The Promise of a Certain Kind of Peace

‘We do well to remember that the kind of peace God promises isn’t a freedom from anxiety so that we can build our own kingdom. God’s peace comes so that we can hold fast to His word, worship Christ, and press on in mission!’

– Carl Robinson

Read the whole thing here

(GSiV: Prayer)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 7

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 6

Kinh Thánh đã chứa đựng đầy đủ mọi sự có cần cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự cứu rỗi của loài người, cho đức tin và sự sống cách đầy đủ và thỏa đáng khiến không cần phải có thêm bất cứ sự khải thị mới nào của Đức Thánh Linh hoặc bất cứ sự chỉ dẫn nào của truyền thống do con người thiết lập. Dầu vậy chúng ta phải nhận thức rằng có sự soi sáng thuộc linh của Đức Thánh Linh để người tin hiểu biết kiến thức cứu rỗi đã được khải thị trong Kinh Thánh, và rằng có những điều thuộc về sự thờ phượng Đức Chúa Trời, sự quản trị Hội Thánh, sự hành sử xã hội được chỉ định theo bản chất của từng phạm vi, theo sự cẩn trọng Cơ Đốc, theo các nguyên tắc căn bản của việc nghiên cứu Kinh Thánh là những điều cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Traits of a Humble Leader

Below are just some of the good traits that Mr. Lee discusses about humility:

  1. Humble leaders tend to share their resources, whether in want or in plenty. Arrogant leaders tend to hoard their resources, unwilling to share unless they get something in return.
  2. Humble leaders tend to be bridge-builders, refusing to demonize or neglect the “other.” Arrogant leaders tend to work alone, refusing to partner with others—especially those who hold differing views.
  3. Humble leaders tend to ignore gossip, being wise enough to know there’s always another side to the story. Arrogant leaders tend to spread and entertain gossip, always wanting to hear the worst of others to make themselves feel better.
  4. Humble leaders tend to be king-makers, without clamoring to be kings themselves. Arrogant leaders tend to be attention-seekers, preferring to burn bridges or arrive with guns blazing if they don’t get their way.
  5. Humble leaders tend to celebrate others’ accomplishments and not their own. Arrogant leaders tend to disregard other people’s accomplishments if it doesn’t serve their agenda.
  6. Humble leaders tend to give the benefit of the doubt…

Moses Y. Lee 

Read the whole thing here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks Need; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc của Ông Whitney

‘Thế nên, các cách rèn luyện tâm linh là những hoạt động cá nhân và giữa cá nhân với nhau được Đức Chúa Trời đưa ra trong Kinh Thánh như những phương tiện có thẩm quyền đủ, mà những người tin theo Chúa Giê-xu Christ phải áp dụng trong việc đeo đuổi sự tin kính theo đúng Phúc âm và đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức là gần gũi với Đấng Christ và giống Đấng Christ.’

-Donald S. Whitney, Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc, Văn Phẩm Hạt Giống, (Viet version 2018), tr. 20. Spiritual Disciplines for the Christian Life, NavPress, Colorado Springs, 2014 [1991], p. 9.

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules)

Interpreting impressions like “God told me…”

In Mr. Elliff’s helpful little book, Led by the Spirit: How the Holy Spirit guides the believer (page 36) we find many passages that clarify how to use (and not mis-use) God’s Word appropriately.

“Christians should be very humble about this matter of hearing God’s voice. If, in some unusual manners, the Spirit gives a direct impression, we should say, ‘I believe that God is speaking to me in a special inner way about all of this, but I must test this out carefully by other means to know for sure.’

“Unfortunately, there are some Christian groups which do not allow for humility or tentativeness in this area. They say that true faith is known by the bold declaration of the impression you have been given. Thus the one speaking runs the danger of declaring what God has not said, which is strictly prohibited in Deuteronomy 18:20. I find this a sad bondage. I am certain that some express themselves so forthrightly about their revelations so as to help convince themselves that what they think they heard is actually so. Nonetheless, it is not safe, especially when it concerns directions for others’ lives.”

-Jim Elliff

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical? ; Prosperity Gospel? ; A Mindset All Reformed Folks Need)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 6

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 5

Chúng ta luôn được thuyết phục mạnh mẽ theo sự xác chứng của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến mức có được một sự tôn trọng cao độ đối với Kinh Thánh; và tính thiêng liêng của vấn đề, tính hữu hiệu của các giáo lý, tính uy nghi của các sự giáo huấn, tính nhất trí giữa các phần với nhau, tính bao quát trên phương diện đề cập – và tất cả những sự này đều thuộc về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời – hợp thành một sự bày tỏ về con đường cứu chuộc duy nhất cho nhân loại mà trong đó tất cả đều tuyệt vời, đều hoàn hảo khiến phải dẫn đến kết luận rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để rồi chúng ta đi đến một sự chứng giải khiến tin quyết hoàn toàn rằng Kinh Thánh là lẽ thật bất bại theo thẩm quyền Thiên Thượng bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh thành Lời Ngài cho tấm lòng chúng ta.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Five more points for Calvinists: “Doctrines of Graciousness”

Here’s an article (on a different kind of ‘TULIP’) that can apply to many of our lives right away:

T — Total Humility

“God opposes the proud but gives grace to the humble.” (James 4:6; 1 Peter 5:5)

U — Unconditional Kindness

Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. (Ephesians 4:32)

L — Limited Criticism

The Lord’s servant must not be quarrelsome but kind to everyone, . . . correcting his opponents with gentleness. (2 Timothy 2:24–25)

I — Irresistible Graciousness

Let your speech always be gracious. (Colossians 4:6)

P — Perseverance in Patience

Be patient with them all. (1 Thessalonians 5:14)

-David Mathis

Read the whole post here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks Need; Unity; Ray Ortlund; The other TULIP)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 5

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 4

Thẩm quyền phải tuân theo của Kinh Thánh không hề do sự quả quyết của bất cứ người nào hay của bất cứ Giáo Hội nào mà là được dựa theo Đức Chúa Trời là Đấng tự chứng rằng Ngài là Tác Giả của Kinh Thánh để Kinh Thánh phải được tin nhận là chính Lời Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)