QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 9

CHƯƠNG 7: GIỮ VỮNG THẬP TỰ GIÁ Ở TRUNG TÂM 

‘Tại một thời điểm trên Thiên Lộ Lịch Trình của tác giả John Bunyan, người hùng của câu chuyện, tên là Cơ Đốc Nhân, thấy mình đang nói chuyện với hai người bạn sơ giao tên là Hình thức (Formalist) và Đạo đức giả (Hypocrisy). Giống như anh, họ khẳng định rằng, họ cũng đang trên đường đến Thành phố Thiên Đàng, và họ rất chắc chắn sẽ đi đến nơi bởi vì nhiều người ở đất nước họ đã đi theo con đường này trước đây.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(AmazonPDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)

None of us grows through pressure

‘If we expect each other to begin healing immediately, as soon as something is out in the light, we kill the whole point of mutual confession. God does not extend forgiveness to us vertically with an attached timescale; why would we put a timescale on each other horizontally? Certainly, we want to feel the urgency of the need for growth; the joy and usefulness and very soul health of the sinner is at stake. But none of us grows through pressure. It is the very absence of pressure that creates a fertile environment for killing sin and growing.’

-Dane Ortlund, Deeper, pp. 117-118

(GSiV: GSiV Resource Page; Ray Ortlund;

Dane Ortlund;

Jerry Bridges)

Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese

Nhu mì và Khiêm nhường

“Nhu mì và Khiêm nhường là đức tính cần có của mỗi con người và cũng vậy trong Kinh thánh, Chúa dạy chúng ta cần Nhu mì và Khiêm nhường trong mỗi hành động, lời ăn, tiếng nói để danh Chúa được vinh hiển trên đất này.”

-VPHG

Mua sách ở đây

(GSiV: Taking our miseries to the LordReplacing our assumptions with God’s loveDane Ortlund)

What is repentance? Ăn Năn Là Gì?

“Sự ăn năn là điều xảy ra khi Đức Chúa Trời đánh thức những người đã chết thuộc linh và cho phép họ ăn năn tội lỗi của họ và đặt đức tin nơi Đấng Christ.”

Đọc thêm

(GSiV: GraceÂn điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

Earning vs effort: grace, justification, and sanctificationPhúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt)repentanceSalvation)

Missionaries don’t need to be perfect

‘Missionaries don’t need to be superhuman. They don’t need to be flawless. They just need to know the Scriptures well enough to teach others. They need to be culturally flexible and moderately healthy. They need to have strong families or to be stable in their singleness. Not every missionary has experienced a specific and clear “calling.” You might miss an incredible opportunity if this stops you from considering the mission field. A lifetime of rich, indescribable blessing could lie ahead, and the Lord may use you to bring many people to himself!’

-Matt Rhodes, No Shortcut to Success, location 218

Read more here

(GSiV: Missions and EvangelismNot Rapid)

Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)–part 2

H.3: Làm thế nào để biết được là có Đức Chúa Trời?
Đ.: Sự khải thị của tự nhiên cho con người và công việc của Ngài trong giới 

thọ tạo giúp công bố rằng hiển nhiên là có Đức Chúa Trời; nhưng chỉ có Lời Ngài trong Kinh Thánh và Đức Thánh Linh của Ngài mới có khả năng giúp bày tỏ đẩy đủ và hiệu quả về Đức Chúa Trời và về sự cứu rỗi cho tội nhân. 

(Rô. 1:19-20; Thi. 19:1-3; Công. 17:24; 1Cô. 2:10; 2Ti. 3:15-16) 

H.4: Lời của Đức Chúa Trời là gì?
Đ.: Kinh Thánh, gồm Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, là 

Lời của Đức Chúa Trời, và là khuôn vàng, thước ngọc duy nhất cho đức tin và cho sự vâng lời Đức Chúa Trời.
(2Ti. 3:16; Êph. 2:20) 

Giáo Lý Vấn Đáp–Theo Quan Điểm Tin Lành Báp Tít (1689), Baptist Catechism (1689)

Translated by ĐNT

Read more here

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

Key materials on gospel grace 

-Some sovereign grace posts at GSiV-

Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)—part 1

Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese)

Sovereign Grace Materials in Vietnamese

No Free Will: Bondage

The Southgate Fellowship on Contextualisation

Teaching you to hate your transgressions

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff—part 1

Battle sin with hope in God

If Calvinism is true…part 1

Revisiting Jerry Bridges’ article (Vietnamese 3rd edition)

What is the gospel?

Just how Sovereign is our God?

Helping pastors lead with more grace–and less legalism

Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert

Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc của Ông Whitney

Not on probation as performers

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 1

The Cambridge Declaration: Scripture alone and Inerrancy

Praying as a Calvinist

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 3

Sách Giáo Lý Có Câu Hỏi Vấn Đáp Westminster: #2

Man’s chief end: Mục đích tối thượng của loài người là gì?

The Blessing of Humility

Miller: Success, Failure, and Grace

The gospel for Christians (Spurgeon)–In 1856 English

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Vincent)–phần 3

Sinners in Hands of an Angry God (Việt-Eng)

Calvin on Election and Predestination

Committed to Doctrines of Grace and Missions

Năm Luận Điểm: Ông John Piper

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas)

(GSiV Resource Page)

Worn out with your Christian life?

‘Some of us are worn out with our Christian life, tired and discouraged, empty and running on fumes. Despite having in place a strong gospel theology, we are sputtering along, not really growing. Might it be because we have never climbed into 1 John 1:7? Are we trying to develop spiritually in the dark? Is there someone in your life who knows you are a sinner not only generally but also specifically? Not just in the abstract but also in the concrete? It is scary to go there with another brother or sister. But surgery is scary too. Yet is it not worth going through with it, given the healing and restoration and life and health awaiting us on the other side?’

-Dane Ortlund, Deeper,  p. 116

(GSiV: GSiV Resource Page; Ray Ortlund; Dane Ortlund; Jerry Bridges)

Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)—part 1

H.1: Đấng Nguyên Thủ của toàn cõi vũ trụ là ai?

Đ.: Chính Đức Chúa Trời là Đấng Nguyên Thủ của toàn cõi vũ trụ. 

(Ês. 44:6; 48:12; Thi. 97:9) 

H.2: Có phải phận sự của mỗi người là phải tin rằng có Đức Chúa Trời hay không? 

Đ.: Phận sự của mỗi người là phải tin rằng Đức Chúa Trời là thực hữu; và việc không chịu tin như vậy là một tội lớn và là một sự dại dột đối với Ngài.

(Hê. 11:6; Thi. 14:1)

Giáo Lý Vấn Đáp–Theo Quan Điểm Tin Lành Báp Tít (1689), Baptist Catechism (1689). Translated by ĐNT.

Read more here

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)