QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Rich resources (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2 Our Lord Receives Sinners: Spurgeon Cut Satan’s throat with his own sword Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12 God is in control: Find it here (Việt and Eng) More posts of interest–part 11 Tin Lành Là… Read More

Recent posts of interest–part 11

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2 Our Lord Receives Sinners: Spurgeon Cut Satan’s throat with his own sword Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12 God is in control: Find it here (Việt and Eng) How not to have critical spirit Less talent:… Read More

Recent posts of interest–part 10

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 9 None of us grows through pressure Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1 Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese What is repentance? Ăn Năn Là Gì? Ông Sproul bằng tiếng Việt Missionaries don’t need to be perfect Baptist Catechism… Read More

Key materials on gospel grace 

-Some sovereign grace posts at GSiV- Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)—part 1 Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese) Sovereign Grace Materials in Vietnamese No Free Will: Bondage The Southgate Fellowship on Contextualisation Teaching you to hate your transgressions Được Thánh Linh Dẫn… Read More

Recent posts of interest–part 9

Tin Lành không chỉ đơn thuần là “bảo hiểm thiên đàng” Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese) Sovereign Grace Materials in Vietnamese E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 5 Two Books on Missions No Free… Read More

Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese)

Đừng lãng phí cuộc đời ‘Giấc mơ Mỹ khiến mọi người phải lao mình vào đủ loại trò tiêu khiển vô vị, cuộc sống phải thật thành công, tiện nghi và vui vẻ mới là đỉnh cao. Nhưng… Read More