QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Recent posts of interest–part 11

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2 Our Lord Receives Sinners: Spurgeon Cut Satan’s throat with his own sword Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12 God is in control: Find it here (Việt and Eng) How not to have critical spirit Less talent:… Read More

Recent posts of interest–part 10

Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 9 None of us grows through pressure Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1 Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese What is repentance? Ăn Năn Là Gì? Ông Sproul bằng tiếng Việt Missionaries don’t need to be perfect Baptist Catechism… Read More

Key materials on gospel grace 

-Some sovereign grace posts at GSiV- Baptist Catechism (1689) (Tiếng Việt)—part 1 Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese) Sovereign Grace Materials in Vietnamese No Free Will: Bondage The Southgate Fellowship on Contextualisation Teaching you to hate your transgressions Được Thánh Linh Dẫn… Read More

Recent posts of interest–part 9

Tin Lành không chỉ đơn thuần là “bảo hiểm thiên đàng” Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese) Sovereign Grace Materials in Vietnamese E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 5 Two Books on Missions No Free… Read More

Don’t Waste Your Life by John Piper (Vietnamese)

Đừng lãng phí cuộc đời ‘Giấc mơ Mỹ khiến mọi người phải lao mình vào đủ loại trò tiêu khiển vô vị, cuộc sống phải thật thành công, tiện nghi và vui vẻ mới là đỉnh cao. Nhưng… Read More

Sovereign Grace Materials in Vietnamese

E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available Vietnamese websites of interest A Few Confessions of Faith in Vietnamese GSiV Resource Page

Vietnamese websites of interest

Vietnamese Theological Review (https://vietnamesetheologicalreview.org) Tiên Phong (https://tienphong.org) Văn Phẩm Hạt Giống (https://vanphamhatgiong.com)  V-Reformed Ministries (https://www.facebook.com/MucVuTinLanhCaiChinh) (GSiV: Part 7; Resource Page)

Recent posts of interest–part 8

Handling our differences biblically–part 2 Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 8 Taking our miseries to the Lord Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 4 Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 17 Holiness according to the resources available to us… Read More

Key Resources

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 9 Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 7 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 17 Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff—part 2 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’… Read More

Recent posts of interest–part 7

Modesty: Non-sensual clothing and holiness Replacing our assumptions with God’s love Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 7 ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 17 Garments of grace Won over to a gentle Savior Được Thánh Linh Dẫn Dắt của… Read More

Recent posts of interest–part 6

Hopeful in Christ ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 15 Peace Resources in Vietnamese Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 3 Resources for Christian Living Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 5 ‘Giáo Luật… Read More

Recent posts of interest–part 5

Just how Sovereign is our God?  ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 13 Objections to Unconditional Election & Romans 9 Weak Missionaries? Một Người Tên Là Martin: Video Motives for obedience Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 4… Read More