QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Taking our miseries to the Lord

‘Even the most intense of human love is but the faintest echo of heaven’s cascading abundance. His heartful thoughts for you outstrip what you can conceive. He intends to restore you into the radiant resplendence for which you were created. And that is dependent not on you keeping yourself clean but on you taking your mess to him. He doesn’t limit himself to working with the unspoiled parts of us that remain after a lifetime of sinning. His power runs so deep that he is able to redeem the very worst parts of our past into the most radiant parts of our future. But we need to take those dark miseries to him.’

-Dane Ortlund, Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers, p. 160.

(GSiV: ; GraceÂn điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rulesEarning vs effort: grace, justification, and sanctificationGospel Grace Versus Dead Religion–part 6Ray OrtlundDane Ortlund)

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 4

Sự dẫn dắt về đạo đức

‘Phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 8 [cc.12-14] ở trên cho chúng ta biết rằng có một loại hướng dẫn bạn thật sự kinh nghiệm được. Xin đọc lại phân đoạn Kinh Thánh trên. Phao-lô đang nói rằng tất cả những ai là tín hữu thật đều được Thánh Linh dẫn dắt bằng cách nào đó. Tất cả mọi người! Bất kể bạn là người kinh nghiệm vô số ấn tượng thuộc linh trực tiếp hay người chưa từng có kinh nghiệm như thế.

‘Nhưng sự dẫn dắt mà Phao-lô đang nghĩ đến là gì?’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.9.

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical?Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”Elliff)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 17

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời”

Điều 3

Bởi Nguyên Chỉ của Đức Chúa Trời và cho việc bày tỏ sự vinh hiển của Ngài mà có những con người và thiên sứ đã được tiền định, hay chỉ định trước, cho sự sống đời để tôn vinh ân điển vinh hiển Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ; còn những người khác thì Ngài để họ tự ở trong tội lỗi và sự đoán phạt đối với tội lỗi của họ cũng để ngợi khen sự công bình vinh hiển của Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

Handling our differences biblically–part 1

‘Paul admonished the young leader, “Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth” (2 Timothy 2:23–25).

‘In the heat of a disagreement, sometimes our commitment to be right can undercut our calling to be kind. Paul reminds us that only God can reveal the truth of his Word to the hearts of others. None of us is the fourth member of the Trinity.’

-Scotty Smith

Read the whole thing here

(GSiV: Scotty SmithHumilityUnity)

Holiness according to the resources available to us in Christ 

“Yet the duties God requires of us are not in proportion to the strength we possess in ourselves. Rather, they are proportional to the resources available to us in Christ. We do not have the ability in ourselves to accomplish the least of God’s tasks. This is a law of grace. When we recognize it is impossible to perform a duty in our own strength, we will discover the secret of its accomplishment. But alas, this is a secret we often fail to discover.”

John Owen, Temptation and Sin, abridged 1983 edition, p. 99 (Partially quoted by Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 44 / Thursday)

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Gospel Grace Versus Dead Religion–part 6Sanctification (Sự nên thánh): Erickson–part 1Earning vs effort: grace, justification, and sanctification;

Jerry Bridges)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 16 

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời”

Điều 2

Dầu rằng Đức Chúa Trời biết trước những điều sẽ xảy ra hay có thể xảy ra trong tất cả mọi điều kiện tương lai; Ngài vẫn không định mạng bất cứ điều gì trong Nguyên Chỉ của Ngài dựa trên sự biết trước này về những điều sẽ xảy ra hay có thể xảy ra và về các điều kiện tương lai của tất cả các điều ấy.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

The Prayer Life that Matters Most

‘This is why it’s good that Jesus is praying for us. He’s the best pray-er of all; the one whose prayers matter most and do the most good. This is true because Jesus always prays for us (Heb. 7:25) and knows what we need (Heb. 2:17, 18; 4:14–16). He always prays in faith, with perfect knowledge of our needs, and in complete accord with the will of God—all of which are essential components of effective prayer (see Mark 11:24; James 5:15; 1 John 5:14).’

Read the whole thing here

(GSiV: PrayerUnity

Alcorn on unity

‘Having a strong opinion never equals God telling us to express it. Scripture confronts us for how we have treated each other before the watching world:

  • “A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion” (Proverbs 18:2).
  • “When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent” (Proverbs 10:19).
  • “There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing” (Proverbs 12:18).’

Read the whole thing here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks NeedUnity)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 15

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời”

Điều 1

Từ trong quá khứ đời đời, bởi ý chỉ tối khôn ngoan, tự tại, bất biến Đức Chúa Trời đã định mạng trong Nguyên Chỉ của Ngài để mọi sự sẽ được xảy ra; nhưng Đức Chúa Trời không hề là tác nhân của tội lỗi trong thế gian hay có liên hệ gì với tội lỗi trong thế gian, của bạo lực của thiên tai, của khuynh hướng phóng túng của con người; mà ấy là những sự đã được Ngài định mạng để qua đó sự khôn ngoan, quyền năng, và sự thành tín của Ngài được bày tỏ ra qua muôn sự trong việc hoàn thành Nguyên Chỉ của Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 18

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Giáo Điều Phần Thứ I

Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Điều 18: Đối với những ai còn tỏ vẻ không hài lòng trước ân điển nhưng không của sự lựa chọn và nghiêm khắc công bình của điều luật vứt bỏ, chúng ta cùng với Vị Sứ Đồ để trả lời họ như sau: “Nhưng hỡi ngươi, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời?” (Rô-ma 9:20). Chúng ta cũng trích lời của Chúa Christ: “Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao?” (Ma-thi-ơ 20:15) và do đó, với lòng ngưỡng mộ thánh thiện đối với những sự bí nhiệm này, chúng ta đồng thanh lớn tiếng với Vị Sứ Đồ mà rằng: “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen.” (Rô-ma 11:33-36).

Full document in Vietnamese here.

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

Một Người Tên Là Martin: VideoPiper at GSiV)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 14

Chương thứ hai: “Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một”

Điều 3

Trong Thực Thể Thiên Thượng Tự Hữu Và Vô Hạn này (Đức Chúa Trời) có sự thực hữu của ba Thân Vị Thiên Thượng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (hay “Ngôi Lời”), và Đức Thánh Linh đồng hữu cùng một bản thể, một quyền năng, một tính đời đời, mỗi Thân Vị đều tự hữu trọn vẹn bản chất thiên thượng vốn không bao giờ phân ly, Đức Chúa Cha tự hữu cách vô khởi xuất, đời đời Đức Chúa Con khởi xuất bởi Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh khởi xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, cả ba Thân Vị đều vô thỉ vô chung trong duy nhất một Đức Chúa Trời bất khả phân ly về bản chất và về sự thực hữu nhưng lại được tách vạch nhau bởi các thuộc tính về quan hệ và các quan hệ tương tùy giữa các Thân Vị; chính từ các lẽ thật này mà giáo lý Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một (tức Tam Vị Nhất Thể) là giáo lý nền tảng cho mối giao thông giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và cho sự nương cậy bình an của chúng ta đối với Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in VietnameseBa Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11;

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources))