QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ask God for the World: Platt

‘God’s end goal in the world is that his glory would be known and enjoyed among all the nations. This reality is evident from cover to cover in the Bible, from the creation of man and woman in God’s image to the consummation of God’s kingdom in a multitude from every nation, tribe, people, and language worshiping him for the salvation and satisfaction found in him (Genesis 1:26–28; Revelation 7:9–17).’

-David Platt

Read the whole thing here

(GSiV: Prayer ; Missions and Evangelism; Platt: Real Freedom in Christ)

Unreached People Groups and Overemphasis on Speed

‘UPGs [unreached people groups] are hard to get to, difficult to live among, and it will take men and women of character and grit and good training—supported by churches with sober expectations (not measuring success by converts and churches planted)—to see churches planted among them. But it can be done! It’s being done today, slowly and methodically, but with little fanfare.’

‘The overemphasis on speed and pragmatism in the Church Planting Movement, Disciple-Making Movement, Insider Movement, Short-Cycle Church Planting, and their ilk is a dangerous result of bad theology, not of overemphasizing UPGs. To conflate the two is both erroneous and harmful. Long before today’s dominant methodologies (and remember, methodology is the offspring of theology) came into being, men and women like Hudson Taylor, Adoniram Judson, Amy Carmichael, Gladys Aylward, William Borden, and John Paton were making the case that the English-speaking people group had sufficient light, while others remained in complete darkness.’

Read the whole thing here

(GSiV:

A Plea for Gospel Sanity in Missions

Dangerous Desire for Church Growth,

Miller: Success, Failure, and Grace,

Church Growth, Planning, and Multiplication,

Starting Churches: Making Disciples,

Analysis of T4T,

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?)

Erickson on Inerrancy (giáo lý tính không sai lạc)

“Tính không sai lạc là giáo lý cho rằng những lời dạy trong Kinh Thánh đều hoàn toàn đúng. Các nhà thần học đã bàn cãi rất nhiều về mức độ không sai lạc của Kinh Thánh. Nếu Kinh Thánh không phải là không sai lạc thì sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời có thể không chính xác và không đáng tin cậy. Tính không sai lạc là kết quả tất yếu của sự linh cảm trọn vẹn của Kinh Thánh. Các nhà thần học đã sử dụng nhiều phương cách để giải thích những phân đoạn Kinh Thánh có vẻ mâu thuẫn nhau. Tuy những việc mô tả về khoa học các chi tiết hoặc những lời tuyên bố chính xác về mặt toán học là điều không thể thực hiện, nhưng tính không sai lạc bày tỏ ý nghĩa rằng Kinh Thánh dạy dỗ chân lý mà không có bất kỳ sai lầm nào cả khi xem xét bối cánh lịch sử của nó.”

-Millard J. Erickson, Thần Học Cơ Đốc Giáo (Christian Theology, 3rd ed., 2013), tr. 251.

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy; Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 2; Inspiration)

God’s Wrath: J. Bridges

Many would avoid the topic of God’s anger against sin and talk only of his love. The wise know better. It is a very loving thing to remind people of all that Scripture teaches, including God’s hatred of sin.

  • ‘God‘s wrath arises from his intense, settled hatred of all sin and is the tangible expression of His inflexible determination to punish it.’

-Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 12 / Wednesday

(GSiV: Hồn của những người chưa được cứu thì bị cho đi Địa Ngục (Hell); Missions and Evangelism;

Jerry Bridges)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 9

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 8

Cả Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng Tiếng Hêbơrơ (là Tiếng mẹ đẻ của Dân Chúa thời Cựu Ước) lẫn Kinh Thánh Tân Ước được viết bằng Tiếng Hy Lạp là một thứ Tiếng (mà vào thời Tân Ước) vốn được rất nhiều nước biết và sử dụng đều được trực tiếp thần cảm bởi Đức Chúa Trời và bởi sự quan phòng thần hựu của Ngài mà Kinh Thánh được giữ gìn nguyên vẹn suốt các đời và nhờ đó mà luôn có tính chân thực; và nhờ tính chân thực ấy mà Kinh Thánh luôn mang tính tài phán tối hậu đối với mọi tranh luận tôn giáo giữa vòng Hội Thánh mọi thời đại. Thế nhưng không phải là tất cả Dân Sự của Đức Chúa Trời – là những người có quyền thông giải Kinh Thánh – đều biết các thứ Tiếng này khi phải hoàn thành phận sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh trong sự kính sợ Đức Chúa Trời cho nên họ đã phải dịch Kinh Thánh ra các ngôn ngữ thông thường của các nước để Lời Kinh Thánh có thể ở đầy trong lòng họ mà giúp họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách hiệp nghi, và để họ có được sự trông cậy nhờ sự an ủi của Lời Kinh Thánh.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Humility and conflict: Piper

Piper’s sermon (article) lists several points. Here’s one that’s especially important in conflict:

  • “Humility knows and feels that it is fallible, and so considers criticism, and learns from it; but also knows that God has made provision for unshakable human conviction, and that he calls us to persuade others.”

-John Piper

Read the whole thing here.

(GSiV: Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc

‘Năm chuyện ngắn trong sách nhỏ này mô tả những xung khắc có thật, nghiêm trọng tới mức chia rẽ Hội Thánh hoặc dẫn tới kiện tụng giữa anh chị em Cơ Đốc. Những xung khắc này bao gồm những vấn đề thông thường trong cuộc sống hằng ngày: tranh chấp với chủ, bất đồng về cách dạy con, tranh giành gia tài, không chịu trả công cho một anh chị em tín hữu, và những bất đồng giáo lý.

‘Những tình huống này tuy đơn giản nhưng có thể nhanh chóng trở thành những xung khắc nặng nề khiến các bên liên quan không thể tự giải quyết được. Vậy nên chúng ta phải sớm dàn xếp, và phương cách tốt nhất là ứng dụng tinh thần của Thánh Kinh để tái lập không khí hòa thuận trong nhà Chúa. Như bạn sẽ thấy trong các câu chuyện này, tiến trình này bao gồm ba loại hành động.’

-Ken Sande and Ted Kober, Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc [adapted from The Peacemaker]

(GSiV: Grace not Rules; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert

 Chúa Jesus là ai?

Bạn Nghĩ Gì?

‘Bạn nghĩ về Chúa Jesus là ai?

‘Có lẽ bạn chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nhiều về câu hỏi này. Theo một nghĩa nào đó thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Xét cho cùng, chúng ta đang nói về một người được sinh ra trong thế kỷ thứ nhất trong một gia đình thợ mộc người Do Thái. Ngài không đứng đầu một đảng phái chính trị, không cai trị bất kỳ quốc gia nào, không chỉ hủy bất kỳ đội quân nào. Ngài thậm chí còn chưa bao giờ gặp một hoàng đế La Mã. Thay vào đó, trong ba năm rưỡi, người đàn ông này chỉ đơn giản là dạy dỗ mọi người về đạo đức và tâm linh, Ngài đọc và giải thích Kinh Thánh Do Thái cho người Do Thái, và nếu những nhân chứng về Ngài đáng tin, thì Ngài cũng đã làm một số việc khá là phi thường. Nhưng rồi, Chúa Jesus cũng phải chịu sự cai trị bất công của bậc cầm quyền trong thời của mình, và không lâu sau khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá bởi một trong những thống đốc La Mã–một viên quan cáp cao có quyền lực thực sự.

‘Trên hết, tất cả những điều này đã xây ra khoảng hai nghìn năm trước đây. Vậy tại sao chúng ta vẫn nói về Ngài? Tại sao chúng ta luôn bắt gặp nhân vật Jesus này?’

-Greg Gilbert, Chúa Jesus Là Ai?, Viet version 2019), tr. 10.

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?)

Who needs grace most?

‘All of us need grace, the saint as well as the sinner. The most conscientious, dutiful, hardworking Christian needs God’s grace as much as the most dissolute, hard-living sinner. All of us need the same grace. The sinner doesn’t need more grace than the saint, nor does the immature and undisciplined believer need more than the godly, zealous missionary. We all need the same amount because the “currency” of our good works is debased and worthless before God.’

-Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 7 / Monday

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

Earning vs effort: grace, justification, and sanctification;

Jerry Bridges)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 8

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 7

Không phải tất cả mọi sự được trình bày trong Kinh Thánh đều luôn luôn tự rõ nghĩa và dễ hiểu đối với tất cả mọi người; nhưng những gì cần được biết, tin, và tuân thủ cho sự cứu rỗi đều được làm cho rõ hơn trong các nơi khác trong Kinh Thánh hầu cho cả người có trình độ học vấn cao lẫn người có trình độ học vấn thấp vẫn có thể đạt được một sự hiểu biết đầy đủ và thỏa đáng nếu như họ biết áp dụng cách phải lẽ các nguyên tắc quan sát, thông giải, và áp dụng Kinh Thánh căn bản.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)