QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Erickson on Inerrancy (giáo lý tính không sai lạc)

“Tính không sai lạc là giáo lý cho rằng những lời dạy trong Kinh Thánh đều hoàn toàn đúng. Các nhà thần học đã bàn cãi rất nhiều về mức độ không sai lạc của Kinh Thánh. Nếu Kinh Thánh không phải là không sai lạc thì sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời có thể không chính xác và không đáng tin cậy. Tính không sai lạc là kết quả tất yếu của sự linh cảm trọn vẹn của Kinh Thánh. Các nhà thần học đã sử dụng nhiều phương cách để giải thích những phân đoạn Kinh Thánh có vẻ mâu thuẫn nhau. Tuy những việc mô tả về khoa học các chi tiết hoặc những lời tuyên bố chính xác về mặt toán học là điều không thể thực hiện, nhưng tính không sai lạc bày tỏ ý nghĩa rằng Kinh Thánh dạy dỗ chân lý mà không có bất kỳ sai lầm nào cả khi xem xét bối cánh lịch sử của nó.”

-Millard J. Erickson, Thần Học Cơ Đốc Giáo (Christian Theology, 3rd ed., 2013), tr. 251.

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy; Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 2; Inspiration)

God’s Wrath: J. Bridges

Many would avoid the topic of God’s anger against sin and talk only of his love. The wise know better. It is a very loving thing to remind people of all that Scripture teaches, including God’s hatred of sin.

  • ‘God‘s wrath arises from his intense, settled hatred of all sin and is the tangible expression of His inflexible determination to punish it.’

-Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 12 / Wednesday

(GSiV: Hồn của những người chưa được cứu thì bị cho đi Địa Ngục (Hell); Missions and Evangelism;

Jerry Bridges)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 9

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 8

Cả Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng Tiếng Hêbơrơ (là Tiếng mẹ đẻ của Dân Chúa thời Cựu Ước) lẫn Kinh Thánh Tân Ước được viết bằng Tiếng Hy Lạp là một thứ Tiếng (mà vào thời Tân Ước) vốn được rất nhiều nước biết và sử dụng đều được trực tiếp thần cảm bởi Đức Chúa Trời và bởi sự quan phòng thần hựu của Ngài mà Kinh Thánh được giữ gìn nguyên vẹn suốt các đời và nhờ đó mà luôn có tính chân thực; và nhờ tính chân thực ấy mà Kinh Thánh luôn mang tính tài phán tối hậu đối với mọi tranh luận tôn giáo giữa vòng Hội Thánh mọi thời đại. Thế nhưng không phải là tất cả Dân Sự của Đức Chúa Trời – là những người có quyền thông giải Kinh Thánh – đều biết các thứ Tiếng này khi phải hoàn thành phận sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh trong sự kính sợ Đức Chúa Trời cho nên họ đã phải dịch Kinh Thánh ra các ngôn ngữ thông thường của các nước để Lời Kinh Thánh có thể ở đầy trong lòng họ mà giúp họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách hiệp nghi, và để họ có được sự trông cậy nhờ sự an ủi của Lời Kinh Thánh.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Humility and conflict: Piper

Piper’s sermon (article) lists several points. Here’s one that’s especially important in conflict:

  • “Humility knows and feels that it is fallible, and so considers criticism, and learns from it; but also knows that God has made provision for unshakable human conviction, and that he calls us to persuade others.”

-John Piper

Read the whole thing here.

(GSiV: Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc

‘Năm chuyện ngắn trong sách nhỏ này mô tả những xung khắc có thật, nghiêm trọng tới mức chia rẽ Hội Thánh hoặc dẫn tới kiện tụng giữa anh chị em Cơ Đốc. Những xung khắc này bao gồm những vấn đề thông thường trong cuộc sống hằng ngày: tranh chấp với chủ, bất đồng về cách dạy con, tranh giành gia tài, không chịu trả công cho một anh chị em tín hữu, và những bất đồng giáo lý.

‘Những tình huống này tuy đơn giản nhưng có thể nhanh chóng trở thành những xung khắc nặng nề khiến các bên liên quan không thể tự giải quyết được. Vậy nên chúng ta phải sớm dàn xếp, và phương cách tốt nhất là ứng dụng tinh thần của Thánh Kinh để tái lập không khí hòa thuận trong nhà Chúa. Như bạn sẽ thấy trong các câu chuyện này, tiến trình này bao gồm ba loại hành động.’

-Ken Sande and Ted Kober, Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc [adapted from The Peacemaker]

(GSiV: Grace not Rules; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert

 Chúa Jesus là ai?

Bạn Nghĩ Gì?

‘Bạn nghĩ về Chúa Jesus là ai?

‘Có lẽ bạn chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nhiều về câu hỏi này. Theo một nghĩa nào đó thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Xét cho cùng, chúng ta đang nói về một người được sinh ra trong thế kỷ thứ nhất trong một gia đình thợ mộc người Do Thái. Ngài không đứng đầu một đảng phái chính trị, không cai trị bất kỳ quốc gia nào, không chỉ hủy bất kỳ đội quân nào. Ngài thậm chí còn chưa bao giờ gặp một hoàng đế La Mã. Thay vào đó, trong ba năm rưỡi, người đàn ông này chỉ đơn giản là dạy dỗ mọi người về đạo đức và tâm linh, Ngài đọc và giải thích Kinh Thánh Do Thái cho người Do Thái, và nếu những nhân chứng về Ngài đáng tin, thì Ngài cũng đã làm một số việc khá là phi thường. Nhưng rồi, Chúa Jesus cũng phải chịu sự cai trị bất công của bậc cầm quyền trong thời của mình, và không lâu sau khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá bởi một trong những thống đốc La Mã–một viên quan cáp cao có quyền lực thực sự.

‘Trên hết, tất cả những điều này đã xây ra khoảng hai nghìn năm trước đây. Vậy tại sao chúng ta vẫn nói về Ngài? Tại sao chúng ta luôn bắt gặp nhân vật Jesus này?’

-Greg Gilbert, Chúa Jesus Là Ai?, Viet version 2019), tr. 10.

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?)

Who needs grace most?

‘All of us need grace, the saint as well as the sinner. The most conscientious, dutiful, hardworking Christian needs God’s grace as much as the most dissolute, hard-living sinner. All of us need the same grace. The sinner doesn’t need more grace than the saint, nor does the immature and undisciplined believer need more than the godly, zealous missionary. We all need the same amount because the “currency” of our good works is debased and worthless before God.’

-Jerry Bridges, Holiness Day by Day, Week 7 / Monday

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules;

Earning vs effort: grace, justification, and sanctification;

Jerry Bridges)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 8

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 7

Không phải tất cả mọi sự được trình bày trong Kinh Thánh đều luôn luôn tự rõ nghĩa và dễ hiểu đối với tất cả mọi người; nhưng những gì cần được biết, tin, và tuân thủ cho sự cứu rỗi đều được làm cho rõ hơn trong các nơi khác trong Kinh Thánh hầu cho cả người có trình độ học vấn cao lẫn người có trình độ học vấn thấp vẫn có thể đạt được một sự hiểu biết đầy đủ và thỏa đáng nếu như họ biết áp dụng cách phải lẽ các nguyên tắc quan sát, thông giải, và áp dụng Kinh Thánh căn bản.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Anxiety meets prayer

What are we to do when we feel anxious, then we pray but continue to be anxious? In a recent article Robinson gives some biblical clarity for these issues:

1. The Command not to Be Anxious

2. The Promise of a Certain Kind of Peace

‘We do well to remember that the kind of peace God promises isn’t a freedom from anxiety so that we can build our own kingdom. God’s peace comes so that we can hold fast to His word, worship Christ, and press on in mission!’

– Carl Robinson

Read the whole thing here

(GSiV: Prayer)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 7

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 6

Kinh Thánh đã chứa đựng đầy đủ mọi sự có cần cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự cứu rỗi của loài người, cho đức tin và sự sống cách đầy đủ và thỏa đáng khiến không cần phải có thêm bất cứ sự khải thị mới nào của Đức Thánh Linh hoặc bất cứ sự chỉ dẫn nào của truyền thống do con người thiết lập. Dầu vậy chúng ta phải nhận thức rằng có sự soi sáng thuộc linh của Đức Thánh Linh để người tin hiểu biết kiến thức cứu rỗi đã được khải thị trong Kinh Thánh, và rằng có những điều thuộc về sự thờ phượng Đức Chúa Trời, sự quản trị Hội Thánh, sự hành sử xã hội được chỉ định theo bản chất của từng phạm vi, theo sự cẩn trọng Cơ Đốc, theo các nguyên tắc căn bản của việc nghiên cứu Kinh Thánh là những điều cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Traits of a Humble Leader

Below are just some of the good traits that Mr. Lee discusses about humility:

  1. Humble leaders tend to share their resources, whether in want or in plenty. Arrogant leaders tend to hoard their resources, unwilling to share unless they get something in return.
  2. Humble leaders tend to be bridge-builders, refusing to demonize or neglect the “other.” Arrogant leaders tend to work alone, refusing to partner with others—especially those who hold differing views.
  3. Humble leaders tend to ignore gossip, being wise enough to know there’s always another side to the story. Arrogant leaders tend to spread and entertain gossip, always wanting to hear the worst of others to make themselves feel better.
  4. Humble leaders tend to be king-makers, without clamoring to be kings themselves. Arrogant leaders tend to be attention-seekers, preferring to burn bridges or arrive with guns blazing if they don’t get their way.
  5. Humble leaders tend to celebrate others’ accomplishments and not their own. Arrogant leaders tend to disregard other people’s accomplishments if it doesn’t serve their agenda.
  6. Humble leaders tend to give the benefit of the doubt…

Moses Y. Lee 

Read the whole thing here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks Need; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)