QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 14

Chương thứ hai: “Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một”

Điều 3

Trong Thực Thể Thiên Thượng Tự Hữu Và Vô Hạn này (Đức Chúa Trời) có sự thực hữu của ba Thân Vị Thiên Thượng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (hay “Ngôi Lời”), và Đức Thánh Linh đồng hữu cùng một bản thể, một quyền năng, một tính đời đời, mỗi Thân Vị đều tự hữu trọn vẹn bản chất thiên thượng vốn không bao giờ phân ly, Đức Chúa Cha tự hữu cách vô khởi xuất, đời đời Đức Chúa Con khởi xuất bởi Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh khởi xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, cả ba Thân Vị đều vô thỉ vô chung trong duy nhất một Đức Chúa Trời bất khả phân ly về bản chất và về sự thực hữu nhưng lại được tách vạch nhau bởi các thuộc tính về quan hệ và các quan hệ tương tùy giữa các Thân Vị; chính từ các lẽ thật này mà giáo lý Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một (tức Tam Vị Nhất Thể) là giáo lý nền tảng cho mối giao thông giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và cho sự nương cậy bình an của chúng ta đối với Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in VietnameseBa Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11;

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources))

Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 3

Hai phương cách

‘Có lẽ bạn tìm đến quyển sách này vì đang cần sự chỉ dẫn để đưa ra một quyết định dường như bất khả thi nào đó. Có lẽ bạn đang bất năng trong việc cố gắng giải quyết một việc nào đó. Trong hàng loạt những giải pháp được đề nghị, câu trả lời dường như xa xôi hơn bao giờ hết. Thật ra, trong tiến trình ấy bạn có thể hoàn toàn bình tĩnh. Những câu hỏi có thể quấy rầy bạn chẳng hạn như:

  • ‘Chúa có thể cho tôi biết đích xác việc tôi phải làm là gì không?….’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.5.

(GSiV:Is “Being Slain in the Spirit” biblical?; Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”; Elliff)

Năm Luận Điểm–part 10

1. Những lẽ thật này khiến tôi đầy lòng kính sợ Đức Chúa Trời và dẫn tôi vào sự sâu nhiệm của việc thờ phượng thật tập trung vào Đức Chúa Trời

‘Tôi còn nhớ, khi đang dạy thơ Ê-phê-sô ở trường Kinh Thánh Bê-tên vào những năm cuối thập niên 70, lần đầu tiên tôi thấy lời phát biểu tam diện về mục tiêu của tất cả công việc của Đức Chúa Trời, đó là, “để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:6,12,14).’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 85.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; TULIP)

Teaching you to hate your transgressions

‘“Joni, he cares about your afflictions, but they are merely symptoms of a deeper problem. God cares less about making you comfortable, and more about teaching you to hate your transgressions and to grow up spiritually to love him.

‘“In other words, God lets you feel much of sin’s sting through suffering, while you are heading for heaven. And it should constantly remind you of what you are being delivered from. So, one form of evil, your pain and paralysis, is turned on its head to defeat another form of evil, and that is your bitterness, resentments, anxieties, fears, and I could go on — all to the praise of God’s wisdom.”’

— Joni Eareckson Tada

Read the whole thing here

(GSiV: suffering)

Missionaries: Focus Less on Technique

‘The great need is for missionaries to focus less on technique or the latest missiological trend, and rely more on the ability to adapt and grow and share our faith while overcoming obstacles in a cross-cultural environment. This comes only from experience and maturity.’

Read the whole thing here

(GSiV:

Miller: Success, Failure, and Grace;

Church Growth, Planning, and Multiplication;

Starting Churches: Making Disciples; Missions and Evangelism; Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?)

Hy vọng của chúng ta đang ở đâu?

‘Thật tuyệt vời khi có hy vọng không bị nghiêng lệch theo chiều hướng của hoàn cảnh. Thật là ngọt ngào khi có hy vọng không hề bị dập tắt khi rắc rối xảy ra. Thật tốt khi thoát khỏi việc đặt hy vọng vào những đối tượng không có quyền phép để đáp ứng những mong mỏi của chúng ta. Thật là khôn ngoan khi dành thời gian để tra xét sự trông cậy của chúng ta là gì, tái định hướng hy vọng của chúng ta và suy gẫm về Đấng duy nhất xứng đánh để chúng ta đặt hy vọng vào.’

Tiên Phong

Read the whole thing here

(GSiV: Battle sin with hope in God)

Garrison and Church Planting Movements

‘Garrison tells a story of a brother who led a CPM in China and was committed to a minimum of two hours daily in prayer. I don’t agree with everything in the CPM model–nor am I going to prescribe a certain amount of time gospel workers must spend in prayer each day. Nonetheless, it’s evident that the Lord loves to mightily answer the prayers of his people.’

‘There’s much that we can learn from Garrison’s book. Unfortunately, many of its key arguments are built on weak exegesis, eisegesis, and logical fallacies. I could boil down my main concern to a few simple questions: Is our goal biblical fidelity or speed?’

Read the whole thing here

(GSiV:

Miller: Success, Failure, and Grace;

Church Growth, Planning, and Multiplication;

Starting Churches: Making Disciples;

Analysis of T4T;

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?; Rapid)

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 9

“What is a Healthy Church?”

Chương 9: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Chứng Đạo

‘Như vậy, chúng ta đã mô tả những Hội thánh khỏe mạnh khi được biểu thị bởi sự giảng giải kinh, thần học Thánh Kinh, và một sự hiểu biết dựa trên Kinh Thánh về Phúc âm và sự biến cải. Điều đó nghĩa là khi các Hội thánh không dạy Kinh Thánh và giáo lý đúng đắn thì họ sẽ trở nên suy yếu.

‘Một Hội thánh suy yếu trông như thế nào?’

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV:Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)

numbers can distract us

‘However, impressive numbers can distract us from the reality that the work needed to carry the gospel to the least reached peoples and places will take long, slow, patient work.’

‘Jesus is coming quickly and the need is urgent.  However, the motive of urgency by itself can become far too man-centered…The fuel for faithful and enduring gospel proclamation is not the urgent need of man but the exceeding worthiness and glory of God.’

‘For the missionary, success is not tied to speed or results but faithfulness to God and his Word.’

Read the whole thing here

(GSiV:

Miller: Success, Failure, and Grace;

Church Growth, Planning, and Multiplication;

Starting Churches: Making Disciples;

Analysis of T4T;

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?; Rapid)

Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 9

‘Chúng ta kết thúc chương này với hy vọng và lời cầu xin rằng bạn sẽ đi sâu hơn vào trong ân điển kiên định của Đức Chúa Trời. Nếu bạn suy gẫm lẽ thật này thêm ít lâu nữa và cho phép nó thấm nhuần trong lòng, bạn sẽ thấy rằng sự đảm bảo trong ân điển kết ước của Đức Chúa Trời dành cho bạn là cơ sở chắc chắn lớn lao hơn và mạnh mẽ hơn và ngọt ngào hơn bất cứ quan điểm nào cho rằng sự an ninh đời đời mang tính nhạt nhẽo và máy móc như một liều thuốc ngừa. Biết Đức Chúa Trời đã chọn bạn, và Ngài đã kêu gọi bạn và Ngài ban cho bạn đức tin, và sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn, và sẽ bảo tồn bạn, và khiến bạn không chỗ trách được trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài với sự vui mừng lớn—sự bảo đảm đó đem lại cho bạn một sự vui mừng bất diệt, và sức mạnh và sự can đảm trong đời sống. Xin Chúa đem bạn vào sâu hơn trong ân điển thiên thượng của sự kiên trì.’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 83.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; TULIP)