Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 3

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘Sự lựa chọn thúc đẩy tín hữu nỗ lực sống đạo đức, không hề chấp nhận sự buông tuồng (đc. Êph 5:5) hoặc tự phụ (đc. Rô 11:19-22), nhận thức về sự lựa chọn của mình và những ích lợi xuất phát từ đó là động cơ lớn nhất cho tình yêu khiêm tốn, vui mừng và cảm tạ, là động cơ chính của lòng biết ơn chân thành (Cô 3:12-17).’

-J. I. Packer

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 1055)

 

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 1

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

 (Tại GSiV: Xem Chi Tiết)