QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Traits of a Humble Leader

Below are just some of the good traits that Mr. Lee discusses about humility: Humble leaders tend to share their resources, whether in want or in plenty. Arrogant leaders tend to hoard their resources, unwilling to share unless… Read More

Five more points for Calvinists: “Doctrines of Graciousness”

Here’s an article (on a different kind of ‘TULIP’) that can apply to many of our lives right away: T — Total Humility “God opposes the proud but gives grace to the humble.” (James 4:6; 1 Peter 5:5)… Read More

Humility is not…

‘1. Humility Isn’t Hiding. ‘2. Humility Isn’t Self-Hatred. ‘Humility’s Acid Test ‘Great Model of Humility ‘It’s the joy of thinking about yourself less, and about Jesus more.’ -Gavin Ortlund Read the whole thing here (GSiV: Humility; A Mindset… Read More

Humility is the growing ability to…

‘Humility is the growing ability to see God as he really is and myself as I really am–and the first thing a person growing in humility sees and hates is their pride. This is the only kind of… Read More

Pride growing in our hearts

Key statements: “We know the disease, but we don’t recognize the symptoms.” “We certainly don’t think we deserve suffering, heartbreak, or discipline.” “But when we experience these things, we grow bitter, frustrated, and disturbed because we believe we’re… Read More

Praying as a Calvinist

‘When we understand Calvinism in our hearts, and not just our minds, we’ll find ourselves humbly drawing near the throne of grace in our times of need.’ ‘Real Calvinists pray for help in the pursuit of holiness.’ ‘Calvinism… Read More

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 4

(Ê-phê-sô 1:15-23) Thứ nhì: Phao-lô cũng cầu nguyện họ sẽ biết được quyền năng của Chúa để thực hiện mục đích này đối với họ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy kiệt sức, bất lực trước những khó… Read More

Key ways to love one another

DeYoung lists 11 key ways for Christians to love one another. Here are a few: ‘Pray and follow up.I always find it amazing (and encouraging) that so many people will pray for me in a time of crisis… Read More

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 3

(Ê-phê-sô 1:15-23) Nhiều người gần như không bao giờ đi nhóm mà lại tưởng họ thuộc về Chúa thì làm sao có thể được? Việc đi nhóm hay không chẳng phải là vấn đề chính vì Kinh Thánh… Read More

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 2

(Ê-phê-sô 1:15-23) Chúng ta nên nhớ rằng ai tin Chúa thì người âys được Đức Chúa Trời chọn mới tin và vì thế mà một mình duy nhất Đức Chúa Trời được ngợi khen khi một người tin… Read More

Những Điều Chúng Ta Cần Cầu Nguyện–part 1

(Ê-phê-sô 1:15-23) Câu 15: “Vậy nên, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Jêsus, và tình yêu thương của anh em đối với tất cả thánh đồ, (câu 16) thì tôi… Read More

41 cách thể hiện của trái Thánh Linh trong Hội Thánh: phần 4

Trung Tín Chào thăm nhau (2 Cô-rinh-tô 13:12-13) Gặp gỡ nhau (Hê-bơ-rơ 10:25) Cân nhắc việc khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành (Hê-bơ-rơ 10:24) Khuyến khích nhau (Hê-bơ-rơ 10:24) Nhóp họp dự tiệc… Read More