Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 11

‘2. Những lẽ thật này giúp bảo vệ tôi không bỡn cợt với những điều thiêng liêng.

‘Một trong những điều sai trật của nền văn hóa chúng ta là sự sáo rỗng, láu lỉnh và ranh mãnh. Ti vi là một trong những thứ chủ yếu để duy trì cơn nghiện của chúng ta về những điều hời hợt và vặt vãnh. Cách suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời cũng bị ảnh hưởng bởi những điều đó.

‘Sự nghiêm túc không phải là điều xa xỉ trong thời đại của chúng ta. Có lẽ đã từng có một thời trước đây. Và đúng, có một sự thiếu cân bằng ở một số người ngày nay vì họ dường như không thể thư giãn và nói chuyện về thời tiết. Nhưng tôi thấy điều đáng buồn hơn nhiều ở thời nay là có những người không thể nào có lòng tôn kính. Họ dường như chưa bao giờ kính sợ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Họ chỉ biết một trạng thái quan hệ là: hời hợt. Đó là một sự bất lực bi thương và nghèo nàn.’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 86.

E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available

(GSiV: ElectionAtonementPiperEternal securitySalvation)