Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–2

Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng?

‘Thuyết Calvin là chính thống và không làm lu mờ sự nhiệt huyết truyền giảng. Nhiều người chúng ta đã nghe khá nhiều về những người Calvin chính thống–Matthew Henry, John Bunyan, George Muller, John Newton, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards, và William Carey. Và hiển nhiển chúng ta đã đề cập đến Charles Spurgeon. Lịch sử Hội thánh cho thấy rằng học thuyết Calvin un đốt lòng nhiệt thành cho Đức Chúa Trời và công việc mạo hiểm của Ngài. Trả lời cho câu hỏi liệu thuyết Calvin có làm lắng xuống các sứ mệnh truyền giáo, sử gia Ken Stewart trả lời:’

  • ‘“Đó là sai lầm mang tính lịch sử. Thật lấy làm ngạc nhiên, sự buộc tội thật có vẻ tăng lên đặc biệt từ 1960 khi nó được dành sự tôn trọng bởi giáo sư W. Richey Hogg, Perkins School of Theology của Southern Methodist University. Gần đây có thêm sự buộc tội được lặp lại bởi cựu sử gia của Southwestern Baptist [Theological] Seminary, William Estep và tác giả Biện Minh Học Tin Lành, Norman Geisler. Một sự hiểu biết tốt hơn về lịch sử truyền giáo sẽ giữ họ khỏi lời khẳng định không thể biện hộ này.” (Credo Mag Interview, April 16, 2012)’

 

SOME ENGLISH:

A threat to missions and evangelism?

‘Calvinism is orthodox and hasn’t usually dulled evangelistic zeal. Many of us have heard of quite a few orthodox Calvinists—Matthew Henry, John Bunyan, George Muller, John Newton, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards, and William Carey….’

– Đoạn 24, GSiV: Xem chi tiết