Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–8

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn. Những Hội Thánh không chú trọng đến việc tôn cao vẻ oai nghi và đẹp đẽ của Đức Chúa Trời sẽ hiếm khi khơi dậy niềm khao khát mãnh liệt “thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước” (Thi. 96:3). Ngay cả những người ngoài cuộc cũng cảm thấy sự khác biệt giữa tinh thần rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ của chúng ta cho các dân tộc và tính nhạt nhẽo trong lời kết ước của chúng ta với Chúa.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

  • “Where passion for God is weak, zeal for missions will be weak. Churches that are not centered on the exaltation of the majesty and beauty of God will scarcely kindle a fervent desire to ‘declare his glory among the nations’ (Ps 96:3)….” p18