“Legalism” là gì?—part 1

What is legalism?

‘Legalism—chủ nghĩa luật pháp. Mối quan hệ hay hệ thống đạo đức với thước đo là sự tuân giữ luật pháp, thường là mang tính hình thức. Sự vâng phục thường được coi là công trạng đáng được khen ngợi.’

-Sổ tay Thuật Ngữ Thần Học Anh-Việt (Ấn bản thứ 2)

[Not to be confused with “Fa-Jia” in Chinese philosophy, traced to Han Fei (280–236 BC)]

Phương pháp ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ là chủ nghĩa luật pháp phải không?

Kinh Thánh nói gì về môn đồ hóa?

Xem thêm:

Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm