Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 3

CHƯƠNG 1: TÌM KIẾM TIN LÀNH TRONG KINH THÁNH

‘Bạn có biết rằng các hệ thống định vị GPS đang gây ra sự tàn phá tại các thị trấn trên khắp Hoa Kỳ? Đặc biệt là trường hợp ở các thị trấn nhỏ. Đối với những người sống ở các thành phố lớn, hệ thống này là cứu cánh. Cắm GPS vào, nhập địa chỉ và bạn có thể tham gia cuộc đua. Không còn những con đường bị đi lố, không còn những lần rẽ sai – chỉ cần bạn, chiếc xe, GPS của bạn và ting ting! Đã đến nơi!’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)