Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 4

CHƯƠNG 2: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TẠO HÓA CÔNG BÌNH

‘Hãy để tôi giới thiệu bạn với chúa trời. (Lưu ý chữ thường)

‘Bạn có thể muốn hạ giọng xuống một chút trước khi chúng ta đi vào. Có thể là lúc này ông ấy đang ngủ. Bạn biết đấy, ông ấy đã già và không hiểu nhiều về thế giới hiện đại này. Thời hoàng kim của ông ấy – thời mà ông ta cứ hay nhắc đến – là cách đây rất lâu rồi, trước khi hầu hết chúng ta được sinh ra. Đó là khi người ta còn quan tâm đến những gì ông ấy nghĩ về mọi thứ và coi ông ấy là khá quan trọng đối với cuộc sống của họ.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel? (Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)