Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 5

CHƯƠNG 3: CON NGƯỜI TỘI LỖI

‘Hôm trước, tôi vừa trả tiền phạt vì đỗ xe không đúng vị trí. Thật dễ dàng. Tôi xem phiếu phạt, lật sáng bên kia, đánh dấu vào ô “Tôi đã nhận tội,” điền vào một tấm séc $ 35 gửi cho Cục Quản Lý Giao Thông Đô Thị, bỏ vào trong phong bì và gửi nó đi.

‘Tôi là một tên tội phạm bị kết án.

‘Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó, mặc dù tôi đã đánh dấu vào ô nhận tội, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả. Tôi không bị mất ngủ khi mà mình đã làm sai luật. Tôi không cảm thấy cần phải xin ai tha thứ, và bây giờ, khi tôi nghĩ về điều đó, tôi thấy hơi đắng vì tiền phạt lần này nhiều hơn 10 đô-la so với lần trước.

Tại sao tôi không cảm thấy tồi tệ về việc vi phạm pháp luật? Tôi cho là như vậy bởi vì, khi bạn vi phạm quy định đỗ xe, chuyện đó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng và cũng không có gì ghê gớm. Vâng, tôi chắc chắn lần sau sẽ trả trước nhiều tiền hơn cho phí đỗ xe, nhưng lương tâm của tôi không hề bị cắn rứt.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)