Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 6

CHƯƠNG 4: CHÚA JESUS CHRIST LÀ ĐẤNG CỨU THẾ

‘“Nhưng”. Tôi nghĩ đó phải là từ đầy sức mạnh nhất mà con người có thể nói. Nó nhỏ bé là thế, nhưng nó có sức mạnh để quét sạch mọi thứ đi trước nó. Đến sau những tin tức xấu như những gì chúng ta vừa nghe, nó có sức mạnh để hướng mắt chúng ta lên và nhen nhóm hy vọng. Hơn bất kỳ từ ngữ nào khác có thể nói ra từ môi miệng của con người, nó có khả năng thay đổi mọi thứ.

• Máy bay bị rơi. Nhưng không ai bị thương.

• Bạn bị ung thư. Nhưng có thể dễ dàng điều trị.

• Con trai bạn bị tai nạn xe hơi. Nhưng cậu bé vẫn ổn.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel? (Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)