“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 9

“What is a Healthy Church?”

Chương 9: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Chứng Đạo

‘Như vậy, chúng ta đã mô tả những Hội thánh khỏe mạnh khi được biểu thị bởi sự giảng giải kinh, thần học Thánh Kinh, và một sự hiểu biết dựa trên Kinh Thánh về Phúc âm và sự biến cải. Điều đó nghĩa là khi các Hội thánh không dạy Kinh Thánh và giáo lý đúng đắn thì họ sẽ trở nên suy yếu.

‘Một Hội thánh suy yếu trông như thế nào?’

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV:Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)