Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 8

CHƯƠNG 6: VƯƠNG QUỐC

‘Trên lối vào bãi đậu xe nhà thờ của tôi, có một bia tưởng niệm với những lời bất hủ của nhà truyền giáo Jim Elliot: “Người khôn ngoan là người biết buông bỏ điều mình không thể giữ, để nắm lấy điều mình không được phép đánh mất.” Tôi yêu thích câu nói này vì nó cho thấy được cả cái giá phải trả và phần thưởng khi trở thành Cơ đốc nhân.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(AmazonPDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)