Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 9

CHƯƠNG 7: GIỮ VỮNG THẬP TỰ GIÁ Ở TRUNG TÂM 

‘Tại một thời điểm trên Thiên Lộ Lịch Trình của tác giả John Bunyan, người hùng của câu chuyện, tên là Cơ Đốc Nhân, thấy mình đang nói chuyện với hai người bạn sơ giao tên là Hình thức (Formalist) và Đạo đức giả (Hypocrisy). Giống như anh, họ khẳng định rằng, họ cũng đang trên đường đến Thành phố Thiên Đàng, và họ rất chắc chắn sẽ đi đến nơi bởi vì nhiều người ở đất nước họ đã đi theo con đường này trước đây.’

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel?

(AmazonPDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)