Trở về từ Xứ Xa, Ông Yuan–part 2

MỤC LỤC

1 Thế Giới Của Tôi Kết Thúc

2 Tiết Lộ Bí Mật

3 Kết Thúc Cho Một Khởi Đầu

4 Hai Cuộc Đời Ở Louisville

5 Được Sinh Lại

6 Đừng Cố Thay Đổi Con!

7 Những Bước Chập Chững

8 Tình Yêu Mới

9 Hôn Nhân Xây Trên Cát

10 Khởi Nghiệp

11 Buông Tay Để Đức Chúa Trời Hành Động

12 Những Buổi Tiệc Xiếc

13 Nỗi Hổ Thẹn Thầm Kín

14 Cuộc Sống Xa Hoa

15 Lạc Mất

16 Nhà Thờ Trang Trọng

17 Lời Cầu Xin Táo Bạo Và Nguy Hiểm

18 Phá Sản

19 Đếm Các Ơn Phước

20 Ra Khỏi Đống Rác

21 Đừng Để Con Khóc

22 Xuống Đến Tận Cùng

23 Yên Ninh Thay

24 Hy Vọng Và Tương Lai

25 Tia Hy Vọng

26 Cố Gắng Vượt Qua

27 Ra Toà Vì Lý Do Chính Đáng?

28 Kẻ Chỉ Điểm Hay Nhân Chứng Sáng Giá?

29 Hoàn Toàn Phi Thường

30 Tính Dục Thánh

31 Được Chuộc

32 Cuối Cùng Cũng Về Nhà

Lời Kết: Bây Giờ Họ Ở Đâu?

-Christopher Yuan and Angela Yuan, Out of a Far Country: A Gay Son’s Journey to God. A Broken Mother’s Search for Hope (2011) / Trở về từ Xứ Xa: Hành trình của người con đồng tính quay về với Đức Chúa Trời và Hành trình của người mẹ đau khổ tìm thấy hy vọng (2022).

Xin mua ở đây

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?repentanceGospel Grace Versus Dead Religion–part 6)