QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Chia sẻ về Chúa

Thuộc Tính của Dức Chúa Trời Tiến Thoái Lưỡng Nan Lới Hành Động của Thiên Chúa Phản Ứng của Con Người Xem chi tiết