QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 3

Gospel Driven Sanctification ‘PHÚC ÂM LÀ DÀNH CHO CÁC CƠ ĐỐC NHÂN Dần dần theo thời gian, từ sự thôi thúc ngày càng mãnh liệt của nhu cầu thuộc linh, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng… Read More

Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 2

Gospel Driven Sanctification ‘SỰ MÔN ĐỒ HÓA ĐƯỢC DỰA TRÊN THÀNH TÍCH (Performance-Based Discipleship) Câu chuyện của tôi không phải là xa lạ. Ngày nay, người Tin Lành thường nghĩ rằng phúc âm chỉ dành cho những người… Read More

Revisiting Jerry Bridges’ article (Vietnamese 3rd edition)

Mr. Bridges’ works are almost always worth reading and quoting, even if we’ve quoted the same article here already. Check it out, with some improvements: ‘CÒN HƠN LÀ MỘT CUỐN SÁCH LUẬT LỆ Trong đời sống Cơ Đốc… Read More