Cơ đốc nhân Việt Nam: Hãy viết nhiều hơn, dịch ít hơn!–phần 2

Thật tốt khi thấy một cuốn sách hay (thần học đúng) bằng tiếng Anh. Đôi khi dường như trong thế giới Cơ đốc, rất ít người suy nghĩ về việc hãy viết điều gì đó cho chính họ. Cơ đốc nhân Việt Nam tìm đến phương Tây để viết sách, sau đó họ bắt đầu dịch hoặc đọc chúng. Cả nước Mỹ và thế giới nói tiếng Anh đều không phải là chìa khóa của sự trưởng thành tâm linh. Đấng Christ mới là niềm hy vọng của bạn. Cơ đốc nhân Việt Nam có một tiếng nói và nét riêng độc đáo. Sự phụ thuộc vào các tác phẩm tiếng Anh có lẽ là một trở ngại cho tính độc đáo của Cơ đốc nhân Việt Nam.

Đọc thêm

(GSiV: Ân Điển, Case studies for Vietnamese church, Miller: Success, Failure, and Grace)