Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert

NỘI DUNG

  1. Tìm Kiếm Tin Lành Trong Kinh Thánh
  2. Đức Chúa Trời Là Đấng Tạo Hóa Công Bình
  3. Con Người Tội Lỗi
  4. Chúa Jesus Christ Đấng Cứu Rỗi
  5. Đáp Ứng – Đức Tin Và Ăn Năn
  6. Vương Quốc
  7. Giữ Vững Thập Tự Giá Ở Trung Tâm
  8. Quyền Năng Của Tin lành

Lời Tri Ân Đặc Biệt

Kinh Thánh Phụ Lục

-Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? / What is the Gospel? (Amazon; PDF)

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?; Chúa Jesus Là Ai? của Ông Gilbert)