Hy vọng của chúng ta đang ở đâu?

‘Thật tuyệt vời khi có hy vọng không bị nghiêng lệch theo chiều hướng của hoàn cảnh. Thật là ngọt ngào khi có hy vọng không hề bị dập tắt khi rắc rối xảy ra. Thật tốt khi thoát khỏi việc đặt hy vọng vào những đối tượng không có quyền phép để đáp ứng những mong mỏi của chúng ta. Thật là khôn ngoan khi dành thời gian để tra xét sự trông cậy của chúng ta là gì, tái định hướng hy vọng của chúng ta và suy gẫm về Đấng duy nhất xứng đánh để chúng ta đặt hy vọng vào.’

Tiên Phong

Read the whole thing here

(GSiV: Battle sin with hope in God)