QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 5

‘Khi nhìn vào những thánh đồ lớn tuổi đầy rạng rỡ trong hội thánh, bạn nghĩ nhờ đâu họ được như vậy? Đúng, nhờ giáo lý đúng đắn. Vâng lời tuyệt đối, rõ ràng rồi. Chịu khổ mà… Read More

Needy debtors to mercy and grace

The Anglican bishop J.C. Ryle (1816-1900) wisely said,  “Let us not expect too much from our own hearts here below. At our best we shall find in ourselves daily cause for humiliation, and discover that we are needy… Read More

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 4

‘Trong suốt phần còn lại, chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi làm sao để tấm lòng của Đấng Christ hoà hợp với những hành động của Ngài hay với những lời khẳng định có vẻ không… Read More

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 3

‘Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi.’ Ma-thi-ơ 11:29 ‘Ý muốn nói ở đây là Chúa Giê-xu khiêm nhường nên ai… Read More

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 2

‘Đây là quyển sách nói về tấm lòng của Đấng Christ. Ngài là ai? Ngài thật sự là ai? Điều tự nhiên nhất đối với Ngài là gì? Điều cháy bỏng bên lồng ngực Ngài là gì khi Ngài đến với… Read More

None of us grows through pressure

‘If we expect each other to begin healing immediately, as soon as something is out in the light, we kill the whole point of mutual confession. God does not extend forgiveness to us vertically with an attached timescale;… Read More

Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese

Nhu mì và Khiêm nhường “Nhu mì và Khiêm nhường là đức tính cần có của mỗi con người và cũng vậy trong Kinh thánh, Chúa dạy chúng ta cần Nhu mì và Khiêm nhường trong mỗi hành… Read More

Worn out with your Christian life?

‘Some of us are worn out with our Christian life, tired and discouraged, empty and running on fumes. Despite having in place a strong gospel theology, we are sputtering along, not really growing. Might it be because we have never… Read More

Taking our miseries to the Lord

‘Even the most intense of human love is but the faintest echo of heaven’s cascading abundance. His heartful thoughts for you outstrip what you can conceive. He intends to restore you into the radiant resplendence for which you… Read More

Hy vọng của chúng ta đang ở đâu?

‘Thật tuyệt vời khi có hy vọng không bị nghiêng lệch theo chiều hướng của hoàn cảnh. Thật là ngọt ngào khi có hy vọng không hề bị dập tắt khi rắc rối xảy ra. Thật tốt khi… Read More

Replacing our assumptions with God’s love

‘The Christian life, from one angle, is the long journey of letting our natural assumption about who God is, over many decades, fall away, being slowly replaced with God’s own insistence on who he is. This is hard… Read More

Won over to a gentle Savior

‘When you look at the glorious older saints in your church, how do you think they got there? Sound doctrine, yes. Resolute obedience, without a doubt. Suffering without becoming cynical, for sure. But maybe another reason, maybe the… Read More