Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 5

‘Khi nhìn vào những thánh đồ lớn tuổi đầy rạng rỡ trong hội thánh, bạn nghĩ nhờ đâu họ được như vậy? Đúng, nhờ giáo lý đúng đắn. Vâng lời tuyệt đối, rõ ràng rồi. Chịu khổ mà không chút hoài nghi, chắc chắn là như vậy. Nhưng có lẽ còn có lý do khác nữa, có thể lý do sâu xa nhất là, theo thời gian, với lòng yên mến sâu xa, họ đã bị chinh phục bởi một Cứu Chúa nhu mì. Có lẽ suốt nhiều năm họ nếm biết nỗi kinh ngạc về một Đấng mà chính tội lỗi của họ kéo Ngài đến, thay vì đẩy Ngài ra xa. Có lẽ họ không chỉ biết rằng Chúa Giê-xu yêu họ mà còn cảm nhận được tình yêu ấy.’

-Dane Ortlund, Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers (2020) / Nhu Mì và Khiêm Nhường: Tấm Lòng của Đấng Christ Đối Với Tội Nhân và Người Đang Đau Khổ (2022), tr 77.

Mua sách ở đây

(GSiV: Taking our miseries to the LordReplacing our assumptions with God’s loveDane OrtlundPart 1Part 2Part 3Part 4)