Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 4

Sự dẫn dắt về đạo đức

‘Phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 8 [cc.12-14] ở trên cho chúng ta biết rằng có một loại hướng dẫn bạn thật sự kinh nghiệm được. Xin đọc lại phân đoạn Kinh Thánh trên. Phao-lô đang nói rằng tất cả những ai là tín hữu thật đều được Thánh Linh dẫn dắt bằng cách nào đó. Tất cả mọi người! Bất kể bạn là người kinh nghiệm vô số ấn tượng thuộc linh trực tiếp hay người chưa từng có kinh nghiệm như thế.

‘Nhưng sự dẫn dắt mà Phao-lô đang nghĩ đến là gì?’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.9.

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical?Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”Elliff)