QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Reformation: Why it Matters for Missions

‘The question remains, however, is it possible for Protestants today to be both faithful to the gospel and be in sync with the Vatican?…. While commonalities between Roman Catholics and Protestants do exist and should be celebrated, key… Read More

The Protestant Reformation (En and Vn)

Cuộc Cải Chánh Many posts below contain both Vietnamese and English. Reformation History: Five Onlys–part 10 Reformation History: John Calvin là ai?–part 9 Reformation History: John Calvin là ai?–part 8 Reformation History: William Farel–part 7 Reformation History: Calvin và Farel–part… Read More

Was the Reformation a Missionary Movement?

Some Christians critical of the theology of the magisterial reformers often accuse them of not caring for the lost or evangelism. But is this true according to history? “The Reformers viewed their task as a missionary one: they… Read More

Justification according to the Philadelphia Confession 1742

Happy Reformation Day! What is the doctrine of justification? Chương 11 Những ai được Đức Chúa Trời ban cho sự kêu gọi bất khả kháng của Ngài cũng sẽ được Ngài xưng công bình, không phải bằng việc… Read More

Scripture Alone!

‘Bible is the highest and only infallible authority.  The teachings of the church and ecumenical councils are important and bear real authority. But they are not infallible.  Their teachings must always submit to Scripture.’ Read the whole article… Read More

Differences between Protestants and Catholics?

We find the wisdom Kevin DeYoung dispenses to be worthwhile here: The Church: ‘The Catholic Church also has seven sacraments instead of two–Eucharist (or Lord’s Supper) and baptism like Protestants, and then penance, holy orders, marriage, confirmation, and… Read More

Cuộc Cải Chánh Của Martin Luther–part 2

Martin Luther (1483-1546) Đến ngày 17 tháng 4 năm 1521 (tại tỉnh Worms ở Đức Quốc): ‘Để mở đầu hội nghị, viên tư pháp của Giáo Hoàng đứng lên chỉ tay vào hơn 20 quyển sách của Martin… Read More

Cuộc Cải Chánh Của Martin Luther–part 1

Martin Luther (1483-1546) ‘Ngày 31.10.1517, tức [500] năm trước, một tu sĩ người Đức tên Martin Luther đã đến gõ cửa nhà thờ Công Giáo La Mã ở Wittenberg. Ông đóng đinh lên cánh cửa đó tấm giấy… Read More

J. Calvin bắt đầu theo Phong Trào Cải Chánh

‘John Calvin khi mới chào đời tên là Jean Chauvin, tiếng Latin là Calvinus, sinh tại Noyon, Picardie, Pháp ngày 10 tháng 07 năm 1509, con của Gerad Cauvin và bà Jean Lefrance, và về với Chúa ngày… Read More

Vận Mệnh của Cuộc Cải Chánh

Fortunes of the Reformation   ‘The student of the Reformation is always impressed with the way in which the fortunes of the Reformation were so closely identified with the translation of the Bible into the common tongue of… Read More

The Great Translator: Tyndale and the Reformation

God used William Tyndale (c. 1494–1536) to spur on the Protestant Reformation. Around the year 1521, Mr. William Tyndale was in the home of the Walsh family in England, when talking with an educated man loyal to the… Read More

Bức Thành Kiên Cố

Bức Thành Kiên Cố A Mighty Fortress Is Our God Tác giả: Martin Luther Chúa chính bức thành kiên cố muôn đời, Đỡ che ta giữa bao thay dời; Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Đấng… Read More