QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

“Legalism” là gì?—part 2

What is legalism? David Platt đã nói: ‘Quý vị sẽ không bao giờ có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng những gì mình làm. Quý vị không bao giờ có thể làm vui lòng Đức Chúa… Read More

“Legalism” là gì?—part 1

What is legalism? ‘Legalism—chủ nghĩa luật pháp. Mối quan hệ hay hệ thống đạo đức với thước đo là sự tuân giữ luật pháp, thường là mang tính hình thức. Sự vâng phục thường được coi là công… Read More

Sự Vâng Phục và Tân Ước—part 4

Obedience and the New Testament ‘Môn Đồ Hóa Dựa Trên Sự Vâng Phục’ (‘Obedience Based Discipleship’) là một phương pháp để trở thành môn đồ nhưng cách này có vấn đề. ‘Vậy thì chúng ta nên nghĩ gì… Read More

Sự Vâng Phục và Tân Ước—part 3

Obedience and the New Testament ‘Third, the vast majority of the obedience enjoined by the New Testament is altogether mundane in nature. There is actually very little about evangelism and church planting, and a great deal about ordinary… Read More

Sự Vâng Phục và Tân Ước—part 2

Obedience and the New Testament ‘Second, the apostolic letters of the New Testament present deep theology to ordinary Christians, many of whom were recent converts. The book of Romans was not written to graduate students, or even to… Read More

Sự Vâng Phục và Tân Ước—part 1

Obedience and the New Testament ‘First, theological knowledge was given as the basis for practical obedience. It is particularly true in the letters of Paul that he often begins with an extended discourse on gospel theology, and then… Read More