QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–7

‘Lời chứng về ân điển của Đức Chúa Trời ‘Trong thần học cải chánh hay phái Calvin sâu sắc hơn năm điểm như người ta thường biết đến, thật hữu ích để trình bày những điểm này tại… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–6

‘Như vậy chúng ta rõ ràng từ đầu rằng nhà truyền giáo Spurgeon là một người theo Calvin, có rất nhiều bằng chứng:   ‘“Tôi có ý kiến riêng của mình rằng không có gì bằng việc giảng… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–5

‘Charles Spurgeon đã đi theo thuyết Calvin mà chúng ta sẽ bàn đến ở đây. Ông nói: “Đối với tôi, Calvin cho rằng cương vị của Đức Chúa Trời đời đời là ở đầu của mọi sự. Tôi… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–4

‘Hãy xem vấn đề theo một cách khác: ‘Sự tái sanh (sanh lại)–chúng ta thụ động (Đức Chúa Trời làm tất cả và không có sự hợp tác từ chúng ta). Sự ăn năn (qui đạo)–chúng ta chủ… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–3

Ý chí tự do của con người ‘Chúng ta hãy xem liệu ý chí tự do của con người gây mâu thuẫn hay làm sáng tỏ sự thảo luận về sự cứu rỗi. Con người không có quyền… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–2

Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng? ‘Thuyết Calvin là chính thống và không làm lu mờ sự nhiệt huyết truyền giảng. Nhiều người chúng ta đã nghe khá nhiều về những người Calvin chính… Read More