QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

What does it mean that the Bible is infallible?

Kinh Thánh không thể sai được có nghĩa là gì? Tính không thể sai được của Kinh Thánh là gì? ‘Từ không thể sai (infallible) có nghĩa là “không có khả năng sai sót”. Nếu một điều gì đó là… Read More