QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 13

‘1. Sự phản nghịch của chúng ta chống lại Đức Chúa Trời là triệt để ‘Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời thì không có thỏa thích gì trong sự thánh khiết của Ngài, và không… Read More