Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 3

‘Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta được dựa trên công việc của Đấng Christ, chúng ta vẫn có khuynh hướng tự nhiên trôi dạt trở lại quan niệm thực hiện. Cho nên, chúng ta phải liên tục trở lại với phúc âm. Để dùng sự bày tỏ của cố Jack Miller, chúng ta phải “giảng phúc âm cho chính mình mỗi ngày.” Đối với tôi có nghĩa là tôi tiếp tục trở lại với Kinh Thánh như Ê-sai 53: 6, Ga-la-ti 2:20, Rô-ma 8:1. Có nghĩa là tôi thường xuyên lặp lại những lời từ một bài thánh ca cũ, “Hy vọng của tôi được xây dựng không có gì hơn huyết và sự công bình của Chúa Giê-su Christ.”’

-Jerry Bridges

 

Perma link (here). Full article coming soon.

Xuất bản gốc bởi tạp chí Modern Reformation Magazine (Tháng năm- Tháng sáu, 2007, Volume 12.3)

This article was originally published in the May/June 2007 issue of Modern Reformation magazine and is re-published here by permission of the editors.  For more articles by this author, go to www.modernreformation.org.

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)