QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì? Chi tiết: Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân Không Có “Chủ Nghĩa Tin… Read More

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 1

‘Vì vậy, tôi đã học được rằng Cơ Đốc Nhân cần phải nghe phúc âm suốt cả cuộc đời, vì phúc âm đó tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng sự chấp nhận của chúng ta ngày này… Read More

Gospel-Driven Sanctification (Full article)–Part 4

‘Bằng lối suy nghĩ tương tự, lời công bố rằng sự chấp nhận và sự chúc phước của Đức Chúa Trời được dựa hoàn toàn vào công tác của Đấng Christ có thể được thực hiện để có… Read More

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 3

‘Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta được dựa trên công việc của Đấng Christ, chúng ta vẫn có khuynh hướng tự nhiên trôi dạt trở lại quan niệm… Read More

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 2

Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân ‘Dần dần theo thời gian, và từ sự ý thức cần thiết sâu xa, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng dành cho những nười tin Chúa. Cuối… Read More

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 1

Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện ‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân là hoạt động dựa trên nền văn hóa ngày nay. Và chúng ta càng kết… Read More