QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (ôn lại) / Trinity (reviewed)–part 13

Chỉ có một Thiên Chúa, đó là Đức Chúa Trời  Phục Truyền 6:4, “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời  Ê-phê-sô 1:3,… Read More

Handling our differences biblically–part 2

‘By relying on the love of God, I am able to see and repent of my prejudices quicker, inhabit complex and challenging relationships with more kindness, be more present and less fearful in conflicts, and grow a heart… Read More

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 17

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời” Điều 3 Bởi Nguyên Chỉ của Đức Chúa Trời và cho việc bày tỏ sự vinh hiển của Ngài mà có những con người và thiên sứ đã được… Read More

Handling our differences biblically–part 1

‘Paul admonished the young leader, “Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach,… Read More

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 16 

Chương thứ ba: “Nguyên Chỉ Của Đức Chúa Trời” Điều 2 Dầu rằng Đức Chúa Trời biết trước những điều sẽ xảy ra hay có thể xảy ra trong tất cả mọi điều kiện tương lai; Ngài vẫn… Read More

The Prayer Life that Matters Most

‘This is why it’s good that Jesus is praying for us. He’s the best pray-er of all; the one whose prayers matter most and do the most good. This is true because Jesus always prays for us (Heb…. Read More

Alcorn on unity

‘Having a strong opinion never equals God telling us to express it. Scripture confronts us for how we have treated each other before the watching world: “A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his… Read More

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 14

Chương thứ hai: “Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một” Điều 3 Trong Thực Thể Thiên Thượng Tự Hữu Và Vô Hạn này (Đức Chúa Trời) có sự thực hữu của… Read More

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 13

Chương thứ hai: “Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một” Điều 2 Đức Chúa Trời là Đấng tự sở hữu trọn vẹn sự sống, sự vinh hiển, sự thiện hảo, sự… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Thinking rightly about the Trinity–Part 12

MS Kiều Công Thuận phản biện và phản bác Francis Hùng và Lê Đình Tuấn “Vị nào theo tà thuyết và chống lại niềm tin nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Nhất thì hãy xem và nghê… Read More