QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Recent posts of interest–part 6

Hopeful in Christ ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 15 Peace Resources in Vietnamese Sự Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm (3rd edition)–Part 3 Resources for Christian Living Tin Lành Là Gì? của Ông Gilbert–part 5 ‘Giáo Luật… Read More

Recent posts of interest–part 5

Just how Sovereign is our God?  ‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 13 Objections to Unconditional Election & Romans 9 Weak Missionaries? Một Người Tên Là Martin: Video Motives for obedience Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 4… Read More